Thứ bảy, 1/10/2016 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 056.3893666
Ngày :30/09/2016
USD = 21.949
29/09/2016 - 05/10/2016
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 24.585,96 đ
JPY 218,05 đ
GBP 28.526,39 đ
CHF 22.595,26 đ
AUD 16.827,98 đ
CAD 16.611,14 đ
SEK 2.551,73 đ
NOK 2.704,7 đ
DKK 3.300,29 đ
RUB 344,05 đ
NZD 15.983,29 đ
HKD 2.829,29 đ
SGD 16.132,35 đ
THB 633,74 đ
IDR 1,7 đ
INR 330,42 đ
TWD 700,94 đ
CNY 3.290,05 đ
KHR 5,37 đ
LAK 2,71 đ
MOP 2.749,72 đ
KRW 20,05 đ
Liên kết Website
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH HẢO HỔ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
    Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 và nội dung Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/ 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân công các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011 – 2020. Ngày 20/9/2016 Cục...Xem tiếp
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/9/2016
    Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016, thay thế Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005. Luật có 5 chương, 22 điều với nhiều điểm mới, sửa đổi theo hướng tiến bộ, nhằm...Xem tiếp
CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
    Từ ngày 15/11/2015, Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ như sau: - Mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. -...Xem tiếp
Số lượt truy cập
Đang truy cập