Thứ tư, 15/7/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :07/07/2020
USD = 23.222
02/07/2020 - 08/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.062,7 đ
JPY 216,12 đ
GBP 28.799,78 đ
CHF 24.517,25 đ
AUD 16.034,47 đ
CAD 17.132,43 đ
SEK 2.490,43 đ
NOK 2.432,65 đ
DKK 3.498,3 đ
RUB 326,83 đ
NZD 14.995,87 đ
HKD 2.997,87 đ
SGD 16.672,65 đ
THB 751,46 đ
IDR 1,64 đ
INR 307,62 đ
TWD 789,02 đ
CNY 3.290,05 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,58 đ
MOP 2.913,48 đ
WON 19,32 đ
Liên kết Website
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
    Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2020. Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND Ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 03/6/2020
    Quyết định số 814/QĐ-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 03/6/2020 đã công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung liên quan đến nghiệp vụ thuế trong lĩnh vực hải quan. 05 thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 814/QĐ-BTC được sửa đổi, bổ sung theo nội dung quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 08/5/2020
    Ngày 08.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC công bố 15 thủ tục hành chính mới và Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, 15 thủ tục hành chính mới công bố tại Quyết định 710/QĐ-BTC có 03 thủ tục được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan và 12 thủ...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 446/QĐ-BTC ngày 31/3/2020
    Ngày 31.3, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020. Theo đó, 02 thủ tục hành chính...
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM VẤN NHIỀU LẦN
    Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020. Tổng cục Hải quan vừa phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần....
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc công bố 13 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng...

Các tin khác:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (4/24/2020 9:54:52 AM)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (4/21/2020 4:09:04 PM)
Văn bản mới về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa... (4/17/2020 4:17:00 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị... (1/6/2020 3:51:04 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (1/6/2020 3:35:40 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (11/7/2019 10:27:16 AM)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (11/6/2019 9:01:05 AM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (11/6/2019 8:55:45 AM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (9/12/2019 11:15:40 AM)
Số lượt truy cập
Đang truy cập