Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
    Triển khai Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổng hợp, đăng tải toàn văn nội dung 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV. 1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi,...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1032/QĐ-BTC ngày 10/7/2020
    Ngày 10.7 Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1032/QĐ-BTC công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan liên quan đến hàng hóa tạm quản và cấp sổ tạm hàng hóa (gọi tắt là sổ ATA). Trong 07 thủ tục hành chính (TTHC) mới được công bố tại Quyết định 1032/QĐ-BTC có 04...
Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2020
    Triển khai Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp lụât cho công chức và người lao động hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho nguời khai hải quan, nguời nộp thuế năm 2020; Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải, cập nhật một số văn bản mới để công chức, người lao động trong đơn vị, cũng như các...
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
    Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2020. Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND Ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 03/6/2020
    Quyết định số 814/QĐ-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 03/6/2020 đã công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung liên quan đến nghiệp vụ thuế trong lĩnh vực hải quan. 05 thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 814/QĐ-BTC được sửa đổi, bổ sung theo nội dung quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 08/5/2020
    Ngày 08.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC công bố 15 thủ tục hành chính mới và Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, 15 thủ tục hành chính mới công bố tại Quyết định 710/QĐ-BTC có 03 thủ tục được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan và 12 thủ...

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (6/8/2020 7:50:51 AM)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (5/20/2020 10:08:38 AM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (5/14/2020 11:11:46 AM)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (4/24/2020 9:54:52 AM)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (4/21/2020 4:09:04 PM)
Văn bản mới về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa... (4/17/2020 4:17:00 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị... (1/6/2020 3:51:04 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (1/6/2020 3:35:40 PM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (11/7/2019 10:27:16 AM)
Số lượt truy cập
Đang truy cập