Thứ tư, 26/6/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :14/06/2019
USD = 23.059
13/06/2019 - 19/06/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.131,67 đ
JPY 212,87 đ
GBP 29.331,84 đ
CHF 23.272,43 đ
AUD 16.021,61 đ
CAD 17.353,61 đ
SEK 2.441,05 đ
NOK 2.671,52 đ
DKK 3.500,07 đ
RUB 357,09 đ
NZD 15.163,93 đ
HKD 2.947,32 đ
SGD 16.895,79 đ
THB 738,5 đ
IDR 1,62 đ
INR 332,17 đ
TWD 734,06 đ
CNY 3.332,56 đ
KHR 5,69 đ
LAK 2,66 đ
MOP 2.861,61 đ
WON 19,49 đ
Liên kết Website
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 911/QĐ-BTC ngày 31/5/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 911/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết...
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan
    Triển khai thực hiện công văn số 1889/TCHQ-KTSTQ ngày 02/4/2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định công khai bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BTC ngày 08/3/2019...
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới
    1. Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Chi tiết 2. Luật quản lý, sử dụng tài sản...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018 về việc Tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.
     Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải toàn văn nội dung 06 văn bản luật đã được Quốc hội khóa XIV đã thông qua bao gồm: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về việc chính thức triển khai thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.
    Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ký ban hành công văn số: 4043/TXNK-DTQLT của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc chính thức triển khai thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Công văn số 4043/TXNK-DTQLT đính kèm, bấm vào đây
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua nhiệm vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính, có hiệu lực thực hiện từ ngày 05/06/2017
    Ngày 05 tháng 06 năm 2017, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua nhiệm vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính, có hiệu lực thực hiện từ ngày 05/06/2017 Quyết định 1043/QQĐ-BTC...

Các tin khác:

THÔNG TƯ 65 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (9/5/2017 3:07:14 PM)
Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một của ASEAN (7/17/2017 2:19:30 PM)
Tổng cục Hải quan công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia... (4/28/2017 3:10:29 PM)
Thời điểm nộp Certificate of Origin (C/O) Form EAV (1/17/2017 3:52:17 PM)
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy định dán nhãn năng lượng và thủ tục khai... (1/17/2017 3:51:47 PM)
Quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm quản... (1/17/2017 3:51:11 PM)
Danh mục hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận... (1/17/2017 3:50:23 PM)
Thông tư mới quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (12/8/2016 10:58:19 AM)
MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN (12/8/2016 10:23:09 AM)
Số lượt truy cập
Đang truy cập