Thứ ba, 22/10/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :21/10/2019
USD = 23.153
17/10/2019 - 23/10/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.530,59 đ
JPY 212,98 đ
GBP 29.506,65 đ
CHF 23.215,04 đ
AUD 15.577,71 đ
CAD 17.539,2 đ
SEK 2.358,41 đ
NOK 2.517,78 đ
DKK 3.417,91 đ
RUB 360,63 đ
NZD 14.466,18 đ
HKD 2.951,59 đ
SGD 16.867,22 đ
THB 761,49 đ
IDR 1,63 đ
INR 324,21 đ
TWD 756 đ
CNY 3.262,28 đ
KHR 5,77 đ
LAK 2,63 đ
MOP 2.865,61 đ
WON 19,49 đ
Liên kết Website
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1753/QĐ-BTC...
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
    Kể từ ngày 29/8/2019, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan đã nâng cấp và hiệu chỉnh hệ thống quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đảm bảo việc khai định mức thực tế theo quy định (doanh nghiệp không phải khai tỷ lệ hao hụt). Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Thông...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, tại Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019, Bộ...
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới
    1. Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 2. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 911/QĐ-BTC ngày 31/5/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 911/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết...
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan
    Triển khai thực hiện công văn số 1889/TCHQ-KTSTQ ngày 02/4/2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định công khai bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BTC ngày 08/3/2019...

Các tin khác:

Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (4/3/2019 8:55:06 AM)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (5/8/2018 10:48:52 AM)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (10/27/2017 8:46:06 AM)
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh... (10/27/2017 8:36:51 AM)
THÔNG TƯ 65 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (9/5/2017 3:07:14 PM)
Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một của ASEAN (7/17/2017 2:19:30 PM)
Tổng cục Hải quan công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia... (4/28/2017 3:10:29 PM)
Thời điểm nộp Certificate of Origin (C/O) Form EAV (1/17/2017 3:52:17 PM)
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy định dán nhãn năng lượng và thủ tục khai... (1/17/2017 3:51:47 PM)
Số lượt truy cập
Đang truy cập