Chủ nhật, 5/4/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/03/2020
USD = 23.209
27/02/2020 - 04/03/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.281,71 đ
JPY 210,5 đ
GBP 30.064,29 đ
CHF 23.839,76 đ
AUD 15.274,99 đ
CAD 17.476,87 đ
SEK 2.387,53 đ
NOK 2.475,47 đ
DKK 3.383,27 đ
RUB 354,4 đ
NZD 14.647,54 đ
HKD 2.982,38 đ
SGD 16.626,6 đ
THB 730,1 đ
IDR 1,67 đ
INR 324,46 đ
TWD 766,51 đ
CNY 3.311,77 đ
KHR 5,79 đ
LAK 2,61 đ
MOP 2.898,72 đ
WON 19,13 đ
Liên kết Website
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Thủ tục hành chính công...
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
    Ngày 04/10/2019, Bộ Y tế đã có công văn thông báo triển khai thí điểm 4 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018. Cụ thể, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1893/QĐ-BTC ngày 24/9/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1893/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngày 24/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1893/QĐ-BTC...
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1753/QĐ-BTC...

Các tin khác:

THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (9/10/2019 8:14:43 AM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (8/26/2019 10:55:35 AM)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (7/5/2019 11:05:14 AM)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (6/14/2019 4:54:49 PM)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (4/11/2019 8:49:32 AM)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (4/3/2019 8:55:06 AM)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (5/8/2018 10:48:52 AM)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (10/27/2017 8:46:06 AM)
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh... (10/27/2017 8:36:51 AM)
Số lượt truy cập
Đang truy cập