Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác, nói đi đôi với làm
Thứ năm, 15/4/2010 - 7:30:9 (GMT+7)
    Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội ta. Thông qua đó, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hình thành các giá trị đạo đức của mỗi con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

     Khi đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta phải khẳng định rằng; không phải chỉ là khẩu hiệu, nó đã được ráo riết, tập trung tổ chức trong quảng đại tầng lớp nhân dân, trở thành một mẫu mực, một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực, phẩm cách của các cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên. Đạo đức con người, đạo đức xã hội của con người Việt Nam mới lấy đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, lấy tinh thần nhân văn, bác ái, yêu tổ quốc, trung thành với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa vô sản làm gốc và phải được thực thi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của mỗi con người…

    Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không thể chỉ là lời nói mà phải bằng những việc làm cụ thể, phải có đầu óc quan sát nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, phải chân đi miệng nói, tay làm, từ cái nhỏ đến việc lớn. Nó phải thực sự đi sâu vào cuộc sống như là một ý thức thường trực, một thói quen mà nếu không thực hiện thì không được xã hội chấp nhận. Từ việc tắt bớt một bóng đèn không cần thiết, đến việc kiểm tra tắt điện khi ra khỏi phòng làm việc, tiết kiệm điện nước…việc quan tâm đến đời sống cho cán bộ công chức, giúp đỡ ủng hộ giúp đỡ các việc từ thiện xã hội, những tầng lớp lao động nghèo trong xã hội... tất cả phải được thực hiện như là tinh thần học tập theo gương Bác.

     Vì vậy, hưởng ứng cuộc vận động là một quá trình công phu giáo dục và thực hành văn hóa đạo đức đối với từng tổ chức và từng cán bộ, đảng viên. Nói và làm phải đi đôi với nhau, đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, cái chủ yếu là hành động của cá nhân, làm có lợi cho cán bộ công chức, cho tập thể, cái gì tốt cho dân, có lợi cho dân, cho nước, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý một cách cao cả nhất. Làm “công bộc” trung thành, tận tụy của dân là thực hành một lẽ sống cao thượng nhất. Cái gì có lợi cho dân cho tập thể thì quyết làm cho bằng được, cái gì có hại tới dân thì quyết tránh cho bằng được.

     Sự nghiệp cách mạng hiện nay, đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới đã và đang đặt ra cho cán bộ, đảng viên chúng ta những nhiệm vụ khó khăn hơn, nặng nề hơn. Do đó, để hoàn thành được nhiệm vụ người cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu, đi đầu, phải tự nghiên cứu, mỗi người phải xác định rõ trách nhiệm của mình về lời nói, việc làm, không ngừng rèn đức, luyện tài, phải “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy, mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

    
HM
Số lượt truy cập
Đang truy cập