Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Đề cương một số Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp
Thứ ba, 23/12/2014 - 14:46:5 (GMT+7)
    - Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), tải về

    - Luật phá sản (sửa đổi), tải về

    - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, tải về

    - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, tải về

    - Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), tải về

    - Luật công chứng (sửa đổi), tải về
Số lượt truy cập
Đang truy cập