Thứ bảy, 8/8/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
 
Quy trình thủ tục hải quan mới
Thứ năm, 30/7/2015 - 11:8:22 (GMT+7)
    Ngày 10/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung của Quyết định hướng dẫn 10 quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; với phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan. Cụ thể gồm: Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ tại cửa khẩu; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quy trình quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất; Các quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan; phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, kho CFS; Quy trình thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy; Quy trình kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế, kiểm tra, xác định trị giá hải quan; kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quy trình miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

    Tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan quy định trình tự thực hiện các nội dung công việc để xử lý, thông quan tờ khai hải quan; đề cập đến việc lựa chọn hàng hóa kiểm tra; nội dung kiểm tra hàng hóa; xử lý kết quả kiểm tra khi người khai hải quan thực hiện đăng ký tờ khai; kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí; khai bổ sung tờ khai, hủy tờ khai hải quan, xử lý các tờ khai lỗi trên hệ thống…

    Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ thay thế, sửa đổi 11 quyết định khác có liên quan đến quy trình thủ tục hải quan đã ban hành trước đây. Với việc ban hành các quy trình thủ tục hải quan, các đơn vị hải quan địa phương đã được hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện nội dung của Thông tư số 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

    Hiệu lực thi hành Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015./.

    
Trương Văn Hùng

Các tin khác:

Tổng cục Hải quan sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (04/05/2015)
Đề cương một số Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp (23/12/2014)
Luật Hải quan năm 2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 (18/12/2014)
Công văn 3925/BTC-TCHQ V/v tập kết hàng hóa xuất khẩu (08/04/2014)
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC (TIẾP) (25/12/2013)
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC (TIẾP) (25/12/2013)
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC (25/12/2013)
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN (25/12/2013)
VNACCS LÀ GÌ, VCIS LÀ GÌ ? (29/10/2013)
HẢI QUAN CÓ QUYỀN PHẠT ĐẾN 250 TRIỆU ĐỒNG (11/09/2013)
Số lượt truy cập
Đang truy cập