Thứ tư, 15/7/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :07/07/2020
USD = 23.222
02/07/2020 - 08/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.062,7 đ
JPY 216,12 đ
GBP 28.799,78 đ
CHF 24.517,25 đ
AUD 16.034,47 đ
CAD 17.132,43 đ
SEK 2.490,43 đ
NOK 2.432,65 đ
DKK 3.498,3 đ
RUB 326,83 đ
NZD 14.995,87 đ
HKD 2.997,87 đ
SGD 16.672,65 đ
THB 751,46 đ
IDR 1,64 đ
INR 307,62 đ
TWD 789,02 đ
CNY 3.290,05 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,58 đ
MOP 2.913,48 đ
WON 19,32 đ
Liên kết Website
 
Định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu
Thứ sáu, 18/9/2015 - 14:39:29 (GMT+7)
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miến thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế; cụ thể Quyết định bao gồm các nội dung sau:

    + Về phạm vi, đối tượng áp dụng:

    Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 quy định đối tượng được áp dụng định mức hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam bằng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Định mức áp dụng cho hàng hóa là tài sản di chuyển nhập khẩu; quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và ngược lại.

    Có 03 trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng Quyết định này gồm: việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua hàng miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Tài sản di chuyển của chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

    + Quy định cụ thể về định mức miễn thuế:

    - Định mức miễn thuế đối với hàng hóa là hành lý:

    Theo đó người nhập cảnh được hưởng định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là rượu với định mức như sau: Rượu đồ uống có cồn (rượu từ 22 độ trở lên là 1,5 lít, rượu dưới 22 độ là 2 lít, đồ uống có cồn, bia là 3 lít).

    Ngoài ra Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg còn quy định việc tính thuế đối với phần dung tích vượt quá định mức quy định, cụ thể là nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can của rượu có dung tích lớn hơn dung tích quy định nhưng dung tích vượt không quá 1lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 1 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

    Đối với mặt hàng thuốc lá: Người nhập cảnh được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng với phần định mức gồm: 200 điếu thuốc lá điếu; 100 điếu xì gà; 500 gam thuốc lá sợi.

    Trường hợp người nhập cảnh mang vượt định mức các mặt hàng là Thuốc lá điếu, xì gà thì phần vượt phải được gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời gian quy định tại Khoản 5 Điều 59 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan....

    Các định mức trên không áp dụng đối với cá nhân dưới 18 tuổi.

    - Định mức miễn thuế hàng hóa là đồ dùng cá nhân, các vật phẩm khác:

    Hàng hóa là đồ dùng cá nhân được miễn thuế phải có có số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.

    Hành lý của người nhập cảnh là các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa quy định như rượu, thuốc lá, đồ dùng cá nhân (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) có tổng trị giá không quá 10 triệu đồng Việt Nam thì được miễn thuế.

    Khách nhập cảnh thường xuyên theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP không được hưởng định mức hành lý miễn thuế quy định nêu trên cho từng lần nhập cảnh mà cứ 90 ngày được hưởng định mức hành lý miễn thuế 1 lần.

    - Định mức miễn thuế hàng hóa là quà biểu, quà tặng:

    Quà biểu, quà tặng miễn thuế là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

    Định mức miễn thuế được quy định như sau: Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 đồng nhưng tổng tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng.

    Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có giá trị không vượt quá 30.000.000 đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức quá 30.000.000 đồng thuộc các trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ giá trị lô hàng, cụ thể: các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận sử dụng; hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.

    Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu, thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng thì được miễn các loại thuế.

    Trường hợp hàng hóa là quà biểu, quà tặng thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

    - Định mức miễn thuế hàng hóa là tài sản di chuyển:

    Hàng hóa là tài sản di chuyển (gồm đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, trừ xe ô tô, xe mô tô) của cá nhân, của tổ chức, công dân Việt Nam kết thúc kinh doanh, làm việc ở nước ngoài về nước, định mức được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với mỗi đồ dùng, vật dụng là 1 cái hoặc 1 bộ.

    Đối với xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng thuộc sở hữu của cá nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật, được miễn thuế nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, nhưng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

    Đối với xe ô tô (đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng) của cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ 1 năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam nhập khẩu để sử dụng trong thời gian làm việc tại Việt Nam, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng 1 xe ô tô.

    Xe ô tô đã qua sử dụng phải đảm bảo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật. Chủ xe phải tái xuất xe ô tô khi kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam, trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì phải nộp thuế và thực hiện theo quy định của pháp luật đối với xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng. Trường hợp cần gửi lại xe ô tô để sử dụng trong đợt làm việc tiếp theo, chủ xe phải có giấy xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Nam đã mời về nước làm việc.

    - Định mức miễn thuế hàng hóa là hàng mẫu:

    Các trường hợp hàng mẫu sau đây được miễn thuế xuất nhập khẩu: Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 (một trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

    Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

    Hàng hóa là hàng mẫu phải không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

    Ngoài những nội dung quy định trên; Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg còn quy định việc xử lý đối với phần vượt định mức khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phối hợp thực hiện quy định này.

    Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015, bãi bỏ khoản 1, điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài./.

    Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

Các tin khác:

Dừng thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát kể từ ngày 05/09/2015 (09/09/2015)
Thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu,vật tư, linh kiện và sản phẩm phụ trợ... (28/08/2015)
Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới (06/08/2015)
Quy trình thủ tục hải quan mới (30/07/2015)
Tổng cục Hải quan sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (04/05/2015)
Đề cương một số Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp (23/12/2014)
Luật Hải quan năm 2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 (18/12/2014)
Công văn 3925/BTC-TCHQ V/v tập kết hàng hóa xuất khẩu (08/04/2014)
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC (TIẾP) (25/12/2013)
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC (TIẾP) (25/12/2013)
Số lượt truy cập
Đang truy cập