Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
 
Quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu.
Thứ sáu, 20/11/2015 - 14:56:4 (GMT+7)
    Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/TT-BCT ngày 30/10/2015 (Thông tư 37), có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may để thay thế Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công thương.

    Thông tư 37 được xây dựng mới trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đảm bảo thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư 37 gồm 04 chương 19 điều kèm theo 06 phụ lục đính kèm, bao gồm những điểm mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực thi pháp luật nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

    So với Thông tư 32/2009/TT-BCT, Thông tư 37 được soạn thảo bao gồm những điểm mới cơ bản như sau: tại chương I Thông tư 37 quy định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, theo đó các sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này bao gồm các sản phẩm sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất và các sản phẩm dệt may là hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức miến thuế nhập khẩu theo quy định tại quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Về đối tượng áp dụng, Thông tư 37 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, ngoài ra Thông tư còn áp dụng đối với các đối tượng là các tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

    Để tránh việc hiểu và áp dụng khác nhau, giúp cơ quan quan quản lý nhà nước và nhà nhập khẩu hiểu và áp dụng các nội dung quy định chuẩn xác, tại điều 3 Thông tư 37 giải thích một số khái niệm mới như: Sản phẩm dệt may: là sản phẩm có nguồn gốc chủ yếu từ các loại xơ, sợi tự nhiên hoặc nhân tạo, đã qua các công đoạn gia công thành sợi, vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, vải tráng phủ thành phẩm, da tổng hợp hoặc các sản phẩm sản xuất từ sản phẩm nêu trên tùy thuộc vào các mục đích sử dụng; Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: là sản phẩm dệt may dành cho trẻ em từ sơ sinh đến dưới 36 tháng tuổi; Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có diện tích bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của con người; Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có diện tích bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của con người.

    Cũng tại điều 3 Thông tư còn đưa ra các khái niệm mới về hình thức kiểm tra bao gồm: Kiểm tra thông thường: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá kết quả kiểm tra, cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước; Kiểm tra giảm: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, lấy mẫu thử nghiệm theo phương thức lấy mẫu giảm, đánh giá kết quả kiểm tra, cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước; Kiểm tra hồ sơ: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, cấp thông báo kết quả kiểm tra; Kiểm tra xác suất: là hình thức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong năm đối với sản phẩm được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ. Kết quả kiểm tra được thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

    Tại Thông tư 37, các quy định được nêu theo trình tự, thủ tục rõ ràng, doanh nghiệp dễ dàng đối chiếu để biết các nội dung mình cần thực hiện. Theo đó, nội dung cơ bản nổi bật của Thông tư 37/2015/TT-BCT là các qui định về lấy mẫu đã được thể hiện một cách cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó Thông tư 37 đã đưa ra nhiều phương thức kiểm tra hơn đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu dựa trên nhiều yếu tố như mục đích sử dụng sản phẩm dệt may, phân hạng xếp loại doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm dệt may….

    Nội dung của Thông tư có liên quan đến lĩnh vực hải quan được quy định cụ thể tại Chương III từ điều 7 đến điều 14. Trong đó có một số điểm cần lưu ý là:

    Tại điều 7 quy định cụ thể mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được phép nhập khẩu tiêu dùng tại Việt Nam, theo đó hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá giới hạn quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư và hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 (ba mươi) mg/kg. Danh mục các amin thơm quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

    Tại điều 9 quy định cụ thể về số lượng mẫu, quy cách mẫu và bảo quản mẫu cho từng trường hợp kiểm tra. Thông tư quy định cụ thể về lấy mẫu như sau: về quy cách mẫu, Mẫu được lấy phục vụ thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là mẫu không bị dính bẩn (đất, dầu, mỡ...) và được thực hiện như sau: Đối với vải: Chiều dài mẫu là 0,5 (không phẩy năm) m, chiều rộng là cả khổ vải và cách đầu tấm vải ít nhất bằng chu vi của cuộn vải; Đối với sản phẩm là sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ liệu: Khối lượng mẫu ít nhất 50 (năm mươi) gram. Mẫu được lấy sau khi bóc bỏ lớp ngoài cùng đối với mẫu dạng côn, búp hoặc lấy mặt trong của con sợi, chỉ dạng guồng; Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Lấy mẫu sản phẩm từ lô hàng, hoặc; Mẫu vật liệu, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí do nhà sản xuất cung cấp kèm theo văn bản xác nhận (bản chính có đóng dấu và chữ ký của đại diện nhà sản xuất hoặc bên bán hàng) các mẫu được lấy là vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm trên.

    Đồng thời, tại điều 11 Thông tư 37 quy định thực hiện kiểm tra chuyên ngành với 4 hình thức: kiểm tra thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất; điều 12 Thông tư quy định số ngày tối đa để thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Nội dung này sẽ giúp doanh nghiệp biết thông tin chính xác để có thể thay đổi việc lựa chọn tổ chức được ủy quyền thực hiện kiểm tra chuyên ngành (nếu cần thiết).

    Thông tư 37 được sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho người nhập khẩu, theo đó tại khoản 6 điều 13 việc trả kết quả kiểm tra được thông báo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc cung cấp trực tiếp đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại mục d, Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

    Về danh mục các sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư được quy định tại Phụ lục I kèm Thông tư. Danh mục các sản phẩm được Bộ Công thương ban hành kèm theo mã số HS. Danh mục này được xây dựng căn cứ trên Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

    Thông tư 37 cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với hoạt động giám định của các tổ chức được chỉ định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

    Thông tư 37/2015/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015.

    Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây
Trương Hùng

Các tin khác:

TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA XE Ô TÔ THUỘC NHÓM 87.04 (20/11/2015)
Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng. (18/11/2015)
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN (11/11/2015)
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan... (11/11/2015)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do Asean – Australia –Newzealand... (04/11/2015)
Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (12/10/2015)
Định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là hành lý, tài sản... (18/09/2015)
Dừng thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát kể từ ngày 05/09/2015 (09/09/2015)
Thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu,vật tư, linh kiện và sản phẩm phụ trợ... (28/08/2015)
Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới (06/08/2015)
Số lượt truy cập
Đang truy cập