Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
 
Triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016
Thứ tư, 30/3/2016 - 10:15:15 (GMT+7)
    Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TCHQ ngày 01/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016,

     Cục Hải quan tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan– Doanh nghiệp năm 2016 như sau:

    I. Mục đích, yêu cầu

    - Xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Định với cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực hải quan;

    - Cơ quan hải quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh;

    - Quan hệ đối tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Định và doanh nghiệp là công việc thường xuyên trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan.

    II. Đối tượng trọng tâm tham gia hợp tác năm 2016

    1. Các Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm các Hiệp hội trong và ngoài nước. Trong đó, tập trung vào nhóm Hiệp hội doanh nghiệp chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, thuộc các ngành nghề mũi nhọn phát triển của tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

    2. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đóng góp 30% số thu ngân sách nhà nước năm 2015;

    3. Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu;

    4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

    5. Doanh nghiệp đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ (theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT).

    III. Nội dung hợp tác

    - Tham gia, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan;

    - Hỗ trợ thực hiện quy định pháp luật mới về hải quan;

    - Giám sát việc thực thi quy định pháp luật hải quan;

    - Trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

    IV. Các hoạt động triển khai

    1. Tham gia, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách Pháp luật Hải quan

    Hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan trao đổi thông qua hình thức tham vấn, để tham gia, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi Tổng cục Hải quan yêu cầu đối với:

    - Sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

    - Xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi;

    - Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính.

    2. Hỗ trợ thực hiện quy định pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan

    Hải quan, doanh nghiệp thông qua hình thức đối tác chuyên đề để phối hợp thực hiện các quy định cụ thể:

    2.1. Báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công, SXXK

    - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Chi cục Hải quan Phú Yên rà soát các doanh nghiệp phải báo cáo quyết toán theo quy định tại Đều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC; thông tin cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật về báo cáo quyết toán xuất, nhập, tồn đối với loại hình gia công, SXXK; hướng dẫn cho doanh nghiệp cách lấy số liệu, thời gian lấy số liệu, xây dựng mẫu biểu báo cáo phù hợp theo hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ;

    - Các Chi cục thông báo cho doanh nghiệp lập báo cáo quyết toán và nộp báo cáo cho cơ quan Hải quan tại trụ sở Chi cục quản lý đúng thời gian quy định;

    - Các Chi cục bố trí nhân lực và phân công cá nhân tham gia thực hiện;

    - Cơ quan hải quan và doanh nghiệp phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

    - Các Chi cục thống kê lại những công việc phải làm khi kiểm tra báo cáo quyết toán; các công việc phát sinh thêm; những vướng mắc và phương án xử lý;

    - Triển khai thực hiện trong Quý I/2016.

    2.2. Trách nhiệm của doanh nghiêp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan (Điều 41 Luật Hải quan năm 2014)

    - Các Chi cục làm công văn gửi cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, trích dẫn những Điều, khoản được quy định tại Luật Hải quan, Nghị định, Thông tư liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp.

    - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn xây dựng quy chế phối hợp giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thuộc địa bàn quản lý để thực hiện công tác giám sát và thông quan hàng hóa đúng với quy định tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

     - Triển khai thực hiện trong Quý II/2016.

    3. Giám sát việc thực thi quy định pháp luật hải quan

    Thông qua hình thức phát phiếu khảo sát đối với các doanh nghiệp trên địa bàn trước khi tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (2 lần/năm) để đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và việc thực thi pháp luật của công chức Hải quan.

    4. Trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác

    Tham gia các lớp đào tạo về phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan tổ chức.

    IV. Tổ chức thực hiện

    1. Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp của Cục có trách nhiệm trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác, liên hệ Ban CCHĐH Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình triển khai.

    2. Phòng TCCB cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo về đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

    3. Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm: Đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục Hải quan.

    4. Phòng CBL&XLVP: Có kế hoạch tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp.

    5. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Chi cục Hải quan Phú Yên có trách nhiệm:

    - Tổ chức quán triệt các nội dung Kế hoạch này đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị;

    - Chủ động triển khai các nội dung kế hoạch này theo đúng tiến độ; phân công công chức và bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra;

    - Vận động, khuyến khích doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, tin cậy.

    6. Ban Website của Cục: Có trách nhiệm tuyên truyền thông tin trên trang Web của Cục.

    

Các tin khác:

Quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo... (20/11/2015)
TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA XE Ô TÔ THUỘC NHÓM 87.04 (20/11/2015)
Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng. (18/11/2015)
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN (11/11/2015)
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan... (11/11/2015)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do Asean – Australia –Newzealand... (04/11/2015)
Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (12/10/2015)
Định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là hành lý, tài sản... (18/09/2015)
Dừng thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát kể từ ngày 05/09/2015 (09/09/2015)
Thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu,vật tư, linh kiện và sản phẩm phụ trợ... (28/08/2015)
Số lượt truy cập
Đang truy cập