Thứ ba, 22/10/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :21/10/2019
USD = 23.153
17/10/2019 - 23/10/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.530,59 đ
JPY 212,98 đ
GBP 29.506,65 đ
CHF 23.215,04 đ
AUD 15.577,71 đ
CAD 17.539,2 đ
SEK 2.358,41 đ
NOK 2.517,78 đ
DKK 3.417,91 đ
RUB 360,63 đ
NZD 14.466,18 đ
HKD 2.951,59 đ
SGD 16.867,22 đ
THB 761,49 đ
IDR 1,63 đ
INR 324,21 đ
TWD 756 đ
CNY 3.262,28 đ
KHR 5,77 đ
LAK 2,63 đ
MOP 2.865,61 đ
WON 19,49 đ
Liên kết Website
 
Thông tư mới quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Thứ năm, 8/12/2016 - 10:58:19 (GMT+7)
    Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; khắc phục những điểm không còn phù hợp Thông tư 190/2013/TT-BTC, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP. Ngày 20/10/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP. Thông tư này thay thế thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    Việc ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 190/2013/TT-BTC tạo thuận tiện hơn cho việc áp dụng văn bản so với việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 190/2013/TT-BTC.

    Thông tư 155/2016/TT-BTC có 3 Chương, gồm 43 Điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa bố cục của Thông tư số 190/2013/TT-BTC đã được thực hiện ổn định trong những năm qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016; cụ thể như sau:

     Chương I: Xử lý vi phạm hành chính về hải quan, gồm 4 mục, 25 Điều (từ Điều 1 đến Điều 25);

    Chương II: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, gồm 2 mục, 15 Điều (từ Điều 26 đến Điều 40);

     Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 41 đến Điều 43): quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư, hiệu lực của Thông tư và việc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực.

     Ngoài 3 Chương nêu trên, Thông tư 155/2016/TT-BTC còn có phần Phụ lục về Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

    Theo đó, Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa XK về chủng loại, số lượng, khối lượng sản phẩm XK ra nước ngoài của DN chế xuất, DN gia công, sản phẩm sản xuất XK và hàng tái xuất dẫn đến số tiền thuế chênh lệch dưới 100 triệu đồng thì xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định. Trường hợp số tiền thuế chênh lệch từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì xử phạt theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 13 Nghị định...

    Thông tư 155/2016/TT-BTC cũng hướng dẫn chi tiết xử phạt đối với hành vivi phạm kê khai thuế và hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

    Theo đó, tại điểm a, khoản 2 Điều 8, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP quy định, trường hợp không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc trường hợp cơ quan hải quan phát hiện khi thanh tra, kiểm tra sau thông quan nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, không thu thuế, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế.

    Tuy nhiên, cũng với hành vi trên, nhưng theo quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 2, Điều 13, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện nộp đủ thuế hoặc chưa nộp đủ thuế theo quy định trước trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì được xếp vào một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan và trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định, còn bị phạt 01 lần số tiền thuế trốn, gian lận trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng (Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì đối với tổ chức mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 03 lần số tiền thuế trốn, gian lận; đối với cá nhân mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,1 lần nhưng không quá 1,5 lần số tiền thuế trốn, gian lận).

    Để xác định là hành vi vi phạm về kê khai thuế hay là hành vi gian lận thuế, trốn thuế, tại khoản 2, điều 9, Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định “…cần kiểm tra xác minh để làm rõ hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 hoặc khoản 1 Điều 13 Nghị định; nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định thì xử phạt theo quy định tại Điều 8 Nghị định”

     Như vậy, theo quy định tại Thông tư 155/2016/TT-BTC khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì hành vi trốn thuế, gian lận thuế được đưa ra xem xét trước hành vi vi phạm về kê khai thuế; và tùy thuộc vào thái độ, ý thức chấp hành của người khai hải quan sẽ quyết định việc áp dụng hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính tương ứng.

    Đối với việc sử dụng các mẫu Biên bản, Quyết định và Thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn: Tất cả các mẫu Biên bản, Quyết định và thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan các đơn vị trong ngành Hải quan tự soạn thảo và in từ máy vi tính để sử dụng kể từ ngày Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

    Ngoài những nội dung mà Thông tư 155/2016/TT-BTC kế thừa Thông tư 190/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương lưu ý một số nội dung mới chủ yếu của Thông tư 155/2016/TT-BTC như: Xác định phạm vi phạm lần đầu (Điều 3); những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC); việc xác định trị giá tang vật vi phạm (Điều 5)./.

    
Tấn Linh

Các tin khác:

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN (08/12/2016)
Quy định mới về xuất khẩu khoáng sản, kiểm tra sản phẩm dệt may, thực hiện quy tắc... (02/11/2016)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01... (16/09/2016)
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH... (29/06/2016)
Triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên... (30/03/2016)
Quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo... (20/11/2015)
TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA XE Ô TÔ THUỘC NHÓM 87.04 (20/11/2015)
Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng. (18/11/2015)
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN (11/11/2015)
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan... (11/11/2015)
Số lượt truy cập
Đang truy cập