Chủ nhật, 17/11/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :06/11/2019
USD = 23.129
31/10/2019 - 06/11/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.711,78 đ
JPY 212,65 đ
GBP 29.815,39 đ
CHF 23.322,25 đ
AUD 15.886,73 đ
CAD 17.690,9 đ
SEK 2.381,22 đ
NOK 2.509,13 đ
DKK 3.442,15 đ
RUB 362,6 đ
NZD 14.692,45 đ
HKD 2.952,17 đ
SGD 16.990,9 đ
THB 765,88 đ
IDR 1,65 đ
INR 326,45 đ
TWD 760,72 đ
CNY 3.279,68 đ
KHR 5,8 đ
LAK 2,62 đ
MOP 2.869,1 đ
WON 19,85 đ
Liên kết Website
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN CÓ HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
Thứ năm, 2/8/2018 - 14:54:21 (GMT+7)
    Ngày 17/7/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4202/TCHQ-PC về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

    Công văn này thay thế các công văn: công văn số 8154/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về việc kiểm tra phế liệu NK chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; công văn số 2443/TCHQ-GSQL ngày 7/5/2018 về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan và công văn số 3738/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2018 về việc quản lý phế liệu NK của Tổng cục Hải quan.

    Một số nội dung cơ bản tại Công văn số 4202/TCHQ-PC cần lưu ý:

    Cơ quan Hải quan căn cứ vào các quy định hiện hành (Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT, Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT) về quản lý chất thải, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Theo đó Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác (Khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường); Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác (Khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường).

    Phế liệu làm thủ tục hải quan nhập khẩu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

    - Thuộc danh mục được phép nhập khẩu (khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường): theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

    - Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

    - Nhập khẩu bởi doanh nghiệp có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và trong hạn mức nhập khẩu.Các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng cần phải xử lý trong quá trình tiến hành thủ tục nhập cảnh cho phương tiện vận tải vận chuyển phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng có đặc trưng của phế liệu.

    Cơ quan Hải quan kiểm tra chặt chẽ các nội dung khai báo trên manifest: Theo đó, người nhập khẩu phế liệu cung cấp cho người xuất khẩu/người vận chuyển các thông tin cụ thể về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất…); về hàng hóa (loại phế liệu, mã HS tối thiểu 4 số…). Ví dụ: không khai là “phế liệu” chung chung mà phải khai là phế liệu nhựa, phế liệu giấy, không khai các danh từ chung như bách hóa (general cargo, freight of all kinds, FAK, said to contain, STC), để khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin trên B/L và manifest.

    Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tất cả các lô hàng phế liệu nhập khẩu; Đối với hàng hóa khai là hàng hóa đã qua sử dụng nhưng có đặc trưng là phế liệu, trong trường hợp Hệ thống VNACCS/VCIS không phân luồng đỏ thì thực hiện chuyển luồng để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa;

    Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập chủ động phối hợp với Cục Kiểm định hoặc Chi cục Kiểm định Hải quan phụ trách địa bàn để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và lấy mẫu; Việc kiểm tra thực tế và lấy mẫu của Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Kiểm định Hải quan được thực hiện cùng thời điểm lấy mẫu của tổ chức chứng nhận sự phù hợp về quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định (nếu có); Việc lưu mẫu do Chi cục Kiểm định Hải quan phụ trách địa bàn thực hiện.

    Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa và lấy mẫu đại diện, công chức Hải quan giám sát việc lấy mẫu phải chụp ảnh các vị trí kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu, ghi hình toàn bộ quá trình kiểm tra, lấy mẫu từ khi bắt đầu mở container (đối với hàng hóa đóng trong container) hoặc bắt đầu kiểm tra đối với hàng rời cho đến khi kết thúc việc kiểm tra, lấy mẫu.

    Đặc biệt, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần thông báo cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện việc khai thông tin manifest theo đúng quy định tại khoản 1 Mục II Công văn 4202/TCHQ-PC.

    Thông báo cho người nhập khẩu phế liệu để thực hiện: Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện tiến hành thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài thỏa mãn các điều kiện: thuộc danh mục được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, được nhập khẩu bởi doanh nghiệp nhập khẩu có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và trong hạn mức nhập khẩu; Đối với hàng hóa là phế liệu thạch cao, phế liệu thủy tinh, phế liệu các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự thì khi khai báo phải thực hiện tại ô mô tả hàng hóa khai: “PL#&tên hàng hóa”; Cung cấp cho người xuất khẩu/người vận chuyển các thông tin cụ thể về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất…); về hàng hóa (loại phế liệu, mã HS tối thiểu 4 số…) để khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin trên manifest.

    Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để nghiên cứu và thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Đảm bảo cơ quan Hải quan quản lý chặt chẽ đối với mặt hàng phế liệu nhập khẩu, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường; Cơ quan hải quan thực hiện công tác giám sát, quản lý đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo đúng quy định; Chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi gian lận, nhập phế liệu không đáp ứng về điều kiện, yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện không gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất./.

    
Quốc Huy

Các tin khác:

HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH THU HƠN 341 TỶ ĐỒNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (30/07/2018)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổ chức triển khai công tác gia đình, hưởng ứng Tháng... (20/07/2018)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma... (29/06/2018)
Chi đoàn thanh niên Cục Hải quan tham gia Hội thao truyền thống lần thứ XIX năm 2018... (20/06/2018)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền Luật Quản lý ngoại thương; Nghị... (20/06/2018)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bình Định lần thứ... (19/06/2018)
Giải đáp trực tuyến về Nghị định 59 và Thông tư 39 từ 9 đến 11 giờ hôm nay (13/06/2018)
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng,... (30/05/2018)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức thành công Giao lưu bóng chuyền với... (12/04/2018)
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2018 (06/02/2018)
Số lượt truy cập
Đang truy cập