Chủ nhật, 5/4/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/03/2020
USD = 23.209
27/02/2020 - 04/03/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.281,71 đ
JPY 210,5 đ
GBP 30.064,29 đ
CHF 23.839,76 đ
AUD 15.274,99 đ
CAD 17.476,87 đ
SEK 2.387,53 đ
NOK 2.475,47 đ
DKK 3.383,27 đ
RUB 354,4 đ
NZD 14.647,54 đ
HKD 2.982,38 đ
SGD 16.626,6 đ
THB 730,1 đ
IDR 1,67 đ
INR 324,46 đ
TWD 766,51 đ
CNY 3.311,77 đ
KHR 5,79 đ
LAK 2,61 đ
MOP 2.898,72 đ
WON 19,13 đ
Liên kết Website
 
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Thứ tư, 6/11/2019 - 9:1:5 (GMT+7)
    Ngày 04/10/2019, Bộ Y tế đã có công văn thông báo triển khai thí điểm 4 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.

    Cụ thể, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế quản lý gồm: Cấp mới sổ lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Gia hạn sổ lưu hành trang thiết bị y tế; Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có sổ lưu hành; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

    Theo đó, kể từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 04 thủ tục hành chính nêu trên sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

    Từ ngày 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

    Được biết, Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính. Cho đến nay, Bộ Y tế đã thử nghiệm 10 thủ tục hành chính (6 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường y tế đã triển khai trước đó và 4 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế). Vậy từ nay đến hết 2019, Bộ Y tế còn phải triển khai 14 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch.

    Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho công chức hải quan đối với 04 thủ tục hành chính nêu trên.

    Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tra cứu tại trang web CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA theo địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (08/05/2018)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (27/10/2017)
Số lượt truy cập
Đang truy cập