Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019
Thứ năm, 12/9/2019 - 11:15:40 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1753/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; Tại Quyết định này đã công bố ban hành mới 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan là: Thủ tục Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan. Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt Đại lý giám sát hải quan nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan. Thành phần hồ sơ gồm có:

    1. Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này.

    2. Giấy tờ công nhận kho bãi, địa điểm còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP : Nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính) hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

    3. Hợp đồng Đại lý giám sát hải quan ký với doanh nghiệp Trung Quốc (nếu có): Nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính) hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

    Cũng tại Quyết định 1753/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã công bố thay thế 02 thủ tục hành chính là:

    - Thủ tục Đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quan được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan thay thế cho Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan.

    - Thủ tục Đăng ký, cấp sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan được thực hiện tại cấp Cục Hải quan thay thế cho thủ tục Đăng ký, cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2019 và bãi bỏ thủ tục hành chính tại số thứ tự 08, điểm A và số thứ tự 02, điểm B, mục 1 phần I Phụ lục Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    Tải Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (08/05/2018)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (27/10/2017)
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh... (27/10/2017)
THÔNG TƯ 65 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (05/09/2017)
Số lượt truy cập
Đang truy cập