Chủ nhật, 5/4/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/03/2020
USD = 23.209
27/02/2020 - 04/03/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.281,71 đ
JPY 210,5 đ
GBP 30.064,29 đ
CHF 23.839,76 đ
AUD 15.274,99 đ
CAD 17.476,87 đ
SEK 2.387,53 đ
NOK 2.475,47 đ
DKK 3.383,27 đ
RUB 354,4 đ
NZD 14.647,54 đ
HKD 2.982,38 đ
SGD 16.626,6 đ
THB 730,1 đ
IDR 1,67 đ
INR 324,46 đ
TWD 766,51 đ
CNY 3.311,77 đ
KHR 5,79 đ
LAK 2,61 đ
MOP 2.898,72 đ
WON 19,13 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019
Thứ năm, 7/11/2019 - 10:27:16 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    Thủ tục hành chính công bố mới được thực hiện tại cấp Cục Hải quan là: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan là: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

    Quyết định 2061/QĐ-BTC đã bãi bỏ Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu đã được công bố chi tiết tại số thứ tự 7 điểm A mục 2 phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 25/10/2019.

    Như vậy, Quyết định 2061/QĐ-BTC ban hành tập trung điều chỉnh đối với thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu. Theo đó, trước đây khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng sẽ do Tổng cục Hải quan thực hiện giải quyết theo quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

    Kể từ ngày 25/10/2019, Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết thủ tục đối với trường hợp khoản giảm giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định đối với trị giá của khoản giảm giá bằng hoặc cao hơn 5% tổng trị giá lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá; cấp Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giải quyết thủ tục đối với trường hợp trị giá của khoản giảm giá dưới 5% tổng trị giá lô hàng và trị giá khai báo không thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa giống hệt tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.

    Tải Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (08/05/2018)
Số lượt truy cập
Đang truy cập