Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan
Thứ năm, 11/4/2019 - 8:49:32 (GMT+7)
Hội nghị Doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan tổ chức (Ảnh minh họa)
    Triển khai thực hiện công văn số 1889/TCHQ-KTSTQ ngày 02/4/2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định công khai bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ Tài chính về thủ tục hành chính công nhận doanh nghiệp ưu tiên quy định tại thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019.

    Ngày 08/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định 350/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, Quyết định 350/QĐ-BTC đã bãi bỏ thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

    Trước đó, ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp và đã có hiệu lực từ ngày 28/3/2019.

    Thông tư 07/2019/TT-BTC so với Thông tư 72/2015/TT-BTC được sửa đổi theo hướng cải cách thủ tục hành chính thông thoáng hơn trong việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên như: việc thay đổi nơi nộp hồ sơ công nhận doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan, về thẩm định doanh nghiệp ưu tiên, gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên...

    Cụ thể, Thông tư 07/2019/TT-BTC quy định doanh nghiệp có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị công nhận (bản giấy) đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên, thay vì gửi đến cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định cũ.

    Cùng với đó, Tổng cục Hải quan là đơn vị thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên, thay vì cục hải quan tỉnh, thành phố thẩm định hồ sơ theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC.

    Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan thì thời gian thẩm định có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, đảm bảo nhanh chóng và chặt chẽ.

    Tài liệu đính kèm:

    - Thông tư 07/2019/TT-BTC

    - Quyết định 350/QĐ-BTC
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (08/05/2018)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (27/10/2017)
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh... (27/10/2017)
THÔNG TƯ 65 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (05/09/2017)
Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một của ASEAN (17/07/2017)
Tổng cục Hải quan công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia... (28/04/2017)
Thời điểm nộp Certificate of Origin (C/O) Form EAV (17/01/2017)
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy định dán nhãn năng lượng và thủ tục khai... (17/01/2017)
Quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm quản... (17/01/2017)
Số lượt truy cập
Đang truy cập