Chủ nhật, 17/11/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :06/11/2019
USD = 23.129
31/10/2019 - 06/11/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.711,78 đ
JPY 212,65 đ
GBP 29.815,39 đ
CHF 23.322,25 đ
AUD 15.886,73 đ
CAD 17.690,9 đ
SEK 2.381,22 đ
NOK 2.509,13 đ
DKK 3.442,15 đ
RUB 362,6 đ
NZD 14.692,45 đ
HKD 2.952,17 đ
SGD 16.990,9 đ
THB 765,88 đ
IDR 1,65 đ
INR 326,45 đ
TWD 760,72 đ
CNY 3.279,68 đ
KHR 5,8 đ
LAK 2,62 đ
MOP 2.869,1 đ
WON 19,85 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019
Thứ hai, 26/8/2019 - 10:55:35 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    Theo đó, tại Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính công bố thêm 08 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; đồng thời kèm theo quyết định này là phụ lục 10 TTHC trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính. Đây đều là các thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan giải quyết, cụ thể:

    08 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc; thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; thủ cục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

    02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

    Các thủ tục hành chính trên được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

    Chi tiết nội dung Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019, bấm tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 851/UBND-NC ngày 26/02/2018... (08/05/2018)
Ngày 20 tháng 10 năm 2017,Tổng cục Hải quan đã ký công văn số 4043/TXNK-DTQLT về... (27/10/2017)
Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc Công bố danh... (27/10/2017)
THÔNG TƯ 65 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (05/09/2017)
Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một của ASEAN (17/07/2017)
Tổng cục Hải quan công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia... (28/04/2017)
Số lượt truy cập
Đang truy cập