Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020
Thứ năm, 14/5/2020 - 11:11:46 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc công bố 13 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    Theo đó:

    - 13 Thủ tục hành chính công bố mới đều được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan bao gồm: Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong thời hạn nhất định; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập khác; Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi; Thủ tục tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Campuchia, tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam ra nước ngoài; tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền Campuchia có số hô hiệu IMO nhập cảnh, xuất cảnh qua đường sông Tiền, sông Hậu; Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông; Thủ tục hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh; Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để cửa chữa, bảo dưỡng.

    - 12 Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

    + 01 TTHC thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan là: Thủ tục xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

    + 04 TTHC thực hiện tại cấp Cục Hải quan là: Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

    + 07 TTHC thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan là: Thủ tục kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng; Thủ tục hải quan đối với thiết bị máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công, xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm; Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

    - 08 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm:

    + 01 TTHC được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: Thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan;

    + 06 TTHC được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông; Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập); Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất); Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt; Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt.

    + 01 TTHC được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công – điện tử).

    Quyết định 2638/QĐ-BTC đã bãi bỏ Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013 và Quyết định số 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định 2638/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

    Tải Quyết định 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (24/04/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (21/04/2020)
Văn bản mới về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa... (17/04/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (07/11/2019)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Số lượt truy cập
Đang truy cập