Chủ nhật, 25/10/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :19/10/2020
USD = 23.196
15/10/2020 - 21/10/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 27.214,72 đ
JPY 219,94 đ
GBP 29.856,86 đ
CHF 25.351,91 đ
AUD 16.602,09 đ
CAD 17.657,76 đ
SEK 2.626,89 đ
NOK 2.504,43 đ
DKK 3.656,58 đ
RUB 300,22 đ
NZD 15.421,37 đ
HKD 2.993,12 đ
SGD 17.065,4 đ
THB 743,97 đ
IDR 1,58 đ
INR 316,12 đ
TWD 807,5 đ
CNY 3.440,42 đ
KHR 5,65 đ
LAK 2,51 đ
MOP 2.908,71 đ
WON 20,23 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan tại Quyết định 1080/QĐ-BTC ngày 20/7/2020
Thứ hai, 28/9/2020 - 11:11:25 (GMT+7)
    Ngày 20.7, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BTC công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hải quan.

     Theo đó 09 thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định 1080/QĐ-BTC gồm:

    1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

    2. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

    3. Thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế.

    4. Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

    5. Thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

    6. Thủ tục tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

    7. Thủ tục cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ (đối với doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng cạn là doanh nghiệp kinh doanh cảng).

    8. Thủ tục tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

    9. Thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế.

    09 thủ tục hành chính thay thế được công bố tại Quyết định 1080/QĐ-BTC được thực hiện theo Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ, gồm:

    1. Thủ tục công nhận kho ngoại quan.

    2. Thủ tục công nhận kho bảo thuế.

    3. Thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ.

    4. Thủ tục công nhận kho hàng không kéo dài.

    5. Thủ tục công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

    6. Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới.

    7. Thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế; kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

    8. Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

    9. Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

    Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020

    Tải Quyết định 1080/QĐ-BTC ngày 20/7/2020: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/08/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan tại Quyết... (30/07/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực... (17/07/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của... (26/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (23/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định... (22/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (08/06/2020)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (20/05/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (14/05/2020)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (24/04/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập