Chủ nhật, 25/10/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :19/10/2020
USD = 23.196
15/10/2020 - 21/10/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 27.214,72 đ
JPY 219,94 đ
GBP 29.856,86 đ
CHF 25.351,91 đ
AUD 16.602,09 đ
CAD 17.657,76 đ
SEK 2.626,89 đ
NOK 2.504,43 đ
DKK 3.656,58 đ
RUB 300,22 đ
NZD 15.421,37 đ
HKD 2.993,12 đ
SGD 17.065,4 đ
THB 743,97 đ
IDR 1,58 đ
INR 316,12 đ
TWD 807,5 đ
CNY 3.440,42 đ
KHR 5,65 đ
LAK 2,51 đ
MOP 2.908,71 đ
WON 20,23 đ
Liên kết Website
 
Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 nhiều nội dung mới
Thứ ba, 6/10/2020 - 16:13:27 (GMT+7)
Ảnh sưu tầm (Nguồn: internet)
    Kế thừa Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996, Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26.11.2019 gồm 5 chương, 41 điều, có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng. Cục Hải quan tỉnh Bình Định tóm lượt một số nội dung mới được nêu trong Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14.

    Một là, Điều 6, bổ sung quy định bảo đảm quyền về tài sản của tổ chức, công dân đối với phương tiện kỹ thuật dự bị phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về quyền tài sản và thống nhất quy định pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản, cụ thể là chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được bồi thường thiệt hại trong các trường hợp.

    Hai là, Điều 22, bổ sung quy định về cơ sở huấn luyện cấp tỉnh đối với các địa phương nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng quân nhân dự bị, phù hợp thực tế.

    Ba là, Điều 24, bổ sung quy định các trường hợp được huy động lực lượng dự bị động viên, như: khi thi hành lệnh thiết quân luật; khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

    Bốn là, tại các Điều 29, 30, 31 và 32, bổ sung quy định về chế độ, chính sách, như: quân nhân dự bị được hưởng phụ cấp khi đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị trong thời gian được huy động.

    Năm là, bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

    Triển khai thực hiện Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, Chính phủ và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục ban hành văn bản chi tiết thi hành Luật để tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ các văn bản chi tiết thi hành các điều, khoản của Luật, quy định tại khoản 4, Điều 8; khoản 4, Điều 12; khoản 4, Điều 13; khoản 3, Điều 21; khoản 7, Điều 22; khoản 3, Điều 23; khoản 4, Điều 26; khoản 4, Điều 27; khoản 3, Điều 28; khoản 3, Điều 29; khoản 6, Điều 30 và Điều 31.

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan của Bộ Quốc phòng tiến hành soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch để trình Chính phủ văn bản chi tiết 05 nghị định, ban hành 02 thông tư của Bộ Quốc phòng, đúng thẩm quyền, quy định, bảo đảm đồng bộ hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 khi Luật có hiệu lực thi hành.

    Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ra đời nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

    Chi tiết Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế... (28/09/2020)
10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/08/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan tại Quyết... (30/07/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực... (17/07/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của... (26/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (23/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định... (22/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (08/06/2020)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (20/05/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (14/05/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập