Thứ bảy, 8/8/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 08/5/2020
Thứ hai, 22/6/2020 - 16:16:53 (GMT+7)
    Ngày 08.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC công bố 15 thủ tục hành chính mới và Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

    Theo đó, 15 thủ tục hành chính mới công bố tại Quyết định 710/QĐ-BTC có 03 thủ tục được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan và 12 thủ tục được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan. Cụ thể:

    I. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan

    1. Thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung thông tin và hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng thông qua Hệ thống ACTS

    2. Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

    3. Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

    II. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Hải quan

    1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác

    2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS từ các nước ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN

    3. Thủ tục khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan

    4. Thủ tục hủy tờ khai quá cảnh hải quan

    5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN

    6. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác

    7. Thủ tục dự phòng thông qua Hệ thống ACTS trong trường hợp Hệ thống ACTS không hoạt động (thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng )

    8. Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS

    9. Thủ tục đặt cọc tiền bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS

    10. Thủ tục miễn bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS

    11. Thủ tục giảm bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS

    12. Thủ tục hủy bỏ bảo lãnh thông qua Hệ thống ACTS

    Tải Quyết định 710/QĐ-BTC ngày 08/5/2020: Tại đây

    
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (08/06/2020)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (20/05/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (14/05/2020)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (24/04/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (21/04/2020)
Văn bản mới về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa... (17/04/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (07/11/2019)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Số lượt truy cập
Đang truy cập