Chủ nhật, 25/10/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :19/10/2020
USD = 23.196
15/10/2020 - 21/10/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 27.214,72 đ
JPY 219,94 đ
GBP 29.856,86 đ
CHF 25.351,91 đ
AUD 16.602,09 đ
CAD 17.657,76 đ
SEK 2.626,89 đ
NOK 2.504,43 đ
DKK 3.656,58 đ
RUB 300,22 đ
NZD 15.421,37 đ
HKD 2.993,12 đ
SGD 17.065,4 đ
THB 743,97 đ
IDR 1,58 đ
INR 316,12 đ
TWD 807,5 đ
CNY 3.440,42 đ
KHR 5,65 đ
LAK 2,51 đ
MOP 2.908,71 đ
WON 20,23 đ
Liên kết Website
 
10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thứ sáu, 14/8/2020 - 8:34:39 (GMT+7)
    Triển khai Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Cục Hải quan tỉnh Bình Định tổng hợp, đăng tải toàn văn nội dung 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV.

    1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

    Bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm. Trong đó, mở rộng phạm vi của giám định tư pháp; bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự... bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm. Trong đó, mở rộng phạm vi của giám định tư pháp; bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

    Gồm 4 chương, 42 điều quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại tòa án; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại; trách nhiệm của tòa án đối với hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục, công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án.

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    3. Luật Thanh niên 2020

    Có 7 chương, 41 điều, sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005. Luật quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, vai trò, quyền, nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của tổ chức thanh niên và các tổ chức khác...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    4. Luật Doanh nghiệp 2020

    Gồm 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng nhất của luật gồm: Cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường; nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; thúc đẩy thị trường vốn; tạo thuận lợi cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    5. Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

    Gồm 3 điều. Trong đó, sửa đổi bổ sung 24 khoản của Luật Phòng, chống thiên tai và 7 khoản của Luật Đê điều. Luật đã bổ sung quy định về 4 loại thiên tai, 5 loại công trình phòng, chống thiên tai; quy định về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho phòng, chống thiên tai; cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Tải về

    6. Luật Đầu tư 2020

    Có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục, trong đó quy định về ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh, ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận đầu tư và thực hiện dự án; quản lý Nhà nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    7. Luật Xây dựng sửa đổi 2020

    Gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

    Sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật. Đáng chú ý, luật sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, xã; bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật mới...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

    Đây là luật mới, trước đây, các quy định về hoạt động PPP chỉ dừng ở cấp nghị định. Luật quy định cụ thể về các lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP; quy mô đầu tư; phân loại các dự án PPP và thẩm quyền quyết định của trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về

    10. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

    Sửa đổi, bổ sung 20/102 điều của luật hiện hành. Trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như quy định về đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội...

    Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan tại Quyết... (30/07/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực... (17/07/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của... (26/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (23/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định... (22/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (08/06/2020)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (20/05/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (14/05/2020)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính... (24/04/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (21/04/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập