Chủ nhật, 5/4/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/03/2020
USD = 23.209
27/02/2020 - 04/03/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.281,71 đ
JPY 210,5 đ
GBP 30.064,29 đ
CHF 23.839,76 đ
AUD 15.274,99 đ
CAD 17.476,87 đ
SEK 2.387,53 đ
NOK 2.475,47 đ
DKK 3.383,27 đ
RUB 354,4 đ
NZD 14.647,54 đ
HKD 2.982,38 đ
SGD 16.626,6 đ
THB 730,1 đ
IDR 1,67 đ
INR 324,46 đ
TWD 766,51 đ
CNY 3.311,77 đ
KHR 5,79 đ
LAK 2,61 đ
MOP 2.898,72 đ
WON 19,13 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019
Thứ hai, 6/1/2020 - 15:35:40 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    01 Thủ tục hành chính công bố mới được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan là: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới.

    02 Thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan là:

    - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới.

    - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cư dân biên giới.

    Quyết định 2571/QĐ-BTC đã bãi bỏ Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Đây là thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan và đã được công bố chi tiết tại số thứ tự 82, số thứ tự 83 - Điểm C Mục 2 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định bãi bỏ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

    Tải Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (07/11/2019)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một số văn bản mới (03/04/2019)
Số lượt truy cập
Đang truy cập