Chủ nhật, 25/10/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :19/10/2020
USD = 23.196
15/10/2020 - 21/10/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 27.214,72 đ
JPY 219,94 đ
GBP 29.856,86 đ
CHF 25.351,91 đ
AUD 16.602,09 đ
CAD 17.657,76 đ
SEK 2.626,89 đ
NOK 2.504,43 đ
DKK 3.656,58 đ
RUB 300,22 đ
NZD 15.421,37 đ
HKD 2.993,12 đ
SGD 17.065,4 đ
THB 743,97 đ
IDR 1,58 đ
INR 316,12 đ
TWD 807,5 đ
CNY 3.440,42 đ
KHR 5,65 đ
LAK 2,51 đ
MOP 2.908,71 đ
WON 20,23 đ
Liên kết Website
 
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ QUÝ IV NĂM 2020
Thứ ba, 6/10/2020 - 16:47:31 (GMT+7)
    Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-TCHQ ngày 20/01/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp lụât cho công chức, viên chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho nguời khai hải quan, nguời nộp thuế của ngành Hải quan năm 2020, Kế hoạch số 109/KH-HQBĐ ngày 04/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc phổ biến giáo dục pháp lụât cho công chức và người lao động hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho nguời khai hải quan, nguời nộp thuế năm 2020.

    Để tiếp tục duy trì tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo chỉ đạo của Bộ, Ngành, địa phương, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải, cập nhật một số văn bản mới trong Quý IV/2020 để công chức, người lao động trong đơn vị, cũng như các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi, nghiên cứu, cụ thể như sau:

    1. Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2020): Tải nội dung Tại đây

    2. Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2020): Tải nội dung Tại đây

    3. Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020): Tải nội dung Tại đây

    4. Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020): Tải nội dung Tại đây

    5. Quyết định số 28/2020/QĐ-TTG ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020): Tải nội dung Tại đây

    6. Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan: Tải nội dung Tại đây

    7. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/9/2020 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020): Tải nội dung Tại đây

    8. Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020): Tải nội dung Tại đây

    9. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020): Tải nội dung Tại đây

    10. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020): Tải nội dung Tại đây

    11. Quyết định 1080/QĐ-BTC ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2020): Tải nội dung Tại đây
Hương Sâm

Các tin khác:

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 nhiều nội dung mới (06/10/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế... (28/09/2020)
10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/08/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan tại Quyết... (30/07/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực... (17/07/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của... (26/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (23/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định... (22/06/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (08/06/2020)
TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THAM VẤN MỘT LẦN, SỬ DỤNG KẾT QUẢ THAM... (20/05/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập