Chủ nhật, 5/4/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/03/2020
USD = 23.209
27/02/2020 - 04/03/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.281,71 đ
JPY 210,5 đ
GBP 30.064,29 đ
CHF 23.839,76 đ
AUD 15.274,99 đ
CAD 17.476,87 đ
SEK 2.387,53 đ
NOK 2.475,47 đ
DKK 3.383,27 đ
RUB 354,4 đ
NZD 14.647,54 đ
HKD 2.982,38 đ
SGD 16.626,6 đ
THB 730,1 đ
IDR 1,67 đ
INR 324,46 đ
TWD 766,51 đ
CNY 3.311,77 đ
KHR 5,79 đ
LAK 2,61 đ
MOP 2.898,72 đ
WON 19,13 đ
Liên kết Website
 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan tại Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019
Thứ hai, 6/1/2020 - 15:51:4 (GMT+7)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai niêm yết, công khai Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

    Quyết định 2638/QĐ-BTC chủ yếu ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến quy định về Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa quốc gia, Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa, theo quy định tại nội dung Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Theo đó:

    - 03 Thủ tục hành chính công bố mới được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan là: Thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Thủ tục kích hoạt tài khoản (đã khóa) người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Thủ tục hồi tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

    - 02 Thủ tục hành chính được thay thế được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan là: Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (thay thế cho Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia); và Thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa (thay thế cho Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa).

    - 04 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm:

    + 01 Thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính là: Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

    + 03 Thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính là: Thủ tục đối với tàu bay xuất cảng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; Thủ tục đối với tàu bay nhập cảng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; Thủ tục đối với tàu bay quá cảng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

    Quyết định 2638/QĐ-BTC đã bãi bỏ Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013 và Quyết định số 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định 2638/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

    Tải Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019: Tại đây
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (07/11/2019)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo một sô văn bản mới (05/07/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,... (14/06/2019)
Công khai thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan (11/04/2019)
Số lượt truy cập
Đang truy cập