Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Thứ năm, 14/5/2020 - 10:53:15 (GMT+7)
Lực lượng Hải quan và Biên phòng kiểm tra phối hợp kiểm tra tàu xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng Quy Nhơn
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định là cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hai tỉnh Bình Định và Phú Yên; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện tải xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…Hiện nay Cục Hải quan có 3 phòng nghiệp vụ, văn phòng và 4 đội, chi cục trực thuộc với 168 công chức và người lao động; Đảng bộ Cục Hải quan là đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, có 07 chi bộ trực thuộc và 107 đảng viên.

    5 năm qua (2015 – 2020), Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bình Định luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ là mục tiêu quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động hướng đến. Thế nên, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Cục Hải quan đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền.

    Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

    Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, các biện pháp chống thất thu theo quy định. Từ đó thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu khác hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao và năm sau đạt cao hơn năm trước (năm 2015, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh thu NSNN là 950 tỷ đồng, đơn vị đã thu đạt 976,96 tỷ đồng; năm 2016, giao chỉ là 480 tỷ đồng, đơn vị đã thu đạt 481,06 tỷ đồng; năm 2017, giao chỉ tiêu là 505 tỷ đồng, đơn vị đã thu đạt 581,47 tỷ đồng; năm 2018, giao chỉ tiêu là 570 tỷ đồng, đơn vị đã thu đạt 670,90 tỷ đồng; năm 2019, giao chỉ tiêu là 711 tỷ đồng, đơn vị đã thu đạt 1.266,90 tỷ đồng).

    Công tác đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu được thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực

    Đảng ủy và Lãnh đạo Cục tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin và kiểm soát rủi ro, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Công an, Bộ đội biên phòng 02 tỉnh: Bình Định và Phú Yên, Hải đoàn 48, Cảnh sát biển vùng 2 và 3) đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu. Do vậy, đã phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về hải quan (trong giai đoạn 2015 - 2019, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 326 vụ, tăng 27,8% so với giai đoạn 2010 - 2014; số tiền xử phạt thu được là 4,77 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần so với giai đoạn 2010 - 2014).

    Sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự được thực hiện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

    Đảng ủy phối hợp cùng lãnh đạo Cục Hải quan thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nhân sự từ 08 đơn vị thuộc và trực thuộc còn lại 07 đơn vị thuộc và trực thuộc (giảm 01 đơn vị thuộc Cục - phòng TCCB sáp nhập vào Văn phòng); các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và đội kiểm soát hải quan (trực thuộc Cục Hải quan) triển khai tổ chức cấp đội (tổ) trực thuộc chi cục và đơn vị tương đương từ 10 cấp đội (tổ) giảm xuống còn 03 cấp đội (tổ), lãnh đạo cấp đội, tổ từ 16 công chức giảm còn 06 công chức.

    Công tác cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa hải quan đạt được nhiều kết quả nổi bật

    Hàng tháng, Đảng ủy Cục ban hành Nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính với quan điểm coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, thấu hiểu chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; triển khai vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển (VASSCM); các Chi cục hải quan đã niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ hải quan, văn bản, chế độ chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; thời gian kiểm tra hàng hóa; công chức thừa hành; v.v., đồng thời giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, thời gian làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; đảm bảo công tác quản lý hải quan chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho XNK và đầu tư, không có doanh nghiệp nào phàn nàn về sự phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức hải quan.

    Song song, với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện

    Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng để có định hướng, tuyên truyền; tổ chức, triển khai kịp hời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các chuyên đề học tập tập, làm theo Bác hàng năm bước đầu có những kết quả thiết thực, nhất là tập trung thực hiện nội dung đột phá cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa ngành Hải quan để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Từ đó, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cá nhân trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo dức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Đảng ủy Cục tập trung củng cố, kiện toàn các chi bộ, cấp ủy kịp thời (giảm từ 08 chi bộ xuống còn 07 chi bộ, kiện toàn kịp thời cấp ủy, bí thư, phó bí thư 07 chi bộ trực thuộc cho 14 đồng chí theo kế hoạch điều động của Cục trưởng); chỉ đạo các chi bộ đại hội đúng thời gian, hoàn thành các nội dung, nhân sự. Đảng bộ, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ sinh hoạt định kỳ đảm bảo, nội dung phong phú, thiết thực gắn sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, đảng viên thực hiện đúng quy định; 100% chi bộ trực thuộc được đánh giá, phân loại hoàn thảnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 96%. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ quan tâm từ việc tạo nguồn đến kết nạp, đã kết nạp 17 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, tỷ lệ đoàn viên thanh niên chiếm 70,6%). Công tác cán bộ được lãnh đạo thực hiện đúng mức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan (quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026 cho 33 cán bộ thuộc thẩm quyền Cục trưởng; được cấp trên phê duyệt 05 Lãnh đạo cấp Cục (02 Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng); bổ nhiệm 15 cán bộ (02 cấp Cục; 04 cán bộ cấp phòng và tương đương; 09 cán bộ cấp Đội thuộc Chi cục và tương đương); bổ nhiệm lại 04 cán bộ (02 cấp Cục; 01 cấp phòng và tương đương; 01 cấp đội thuộc Chi cục và tương đương). Công tác điều động luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đúng quy định (đã luân chuyển 99 cán bộ, công chức giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc; cử 1.113 lượt công chức đi đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, lý luận chính trị trung và cao cấp,...). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thực hiện, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 29 lượt chi bộ; các chi bộ tiến hành kiểm tra 399 lượt đảng viên chấp hành (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trên 70% số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát); xem xét, đề nghị thi hành 02 đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (hình thức khiển trách). Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của cấp trên; phối hợp với chính quyền triển khai tốt nhiệm vụ chính trị; thường xuyên thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa.

    Nhờ làm tốt các mặt công tác, trong nhiệm kỳ qua Cục hải quan được được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (năm 2018 được Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua xuất sắc), Đảng bộ Cục Hải quan được BTV Đảng ủy Khối đánh giá phân loại Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; Chi đoàn thanh niên được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Chi đoàn vững mạnh xuất sắc”, đạt danh hiệu “Chi đoàn 03 trách nhiệm”; Công đoàn Cục liên tục từ năm 2015 - 2018 đều được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận: “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

    Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hải quan kỳ vọng nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện hoàn thành 9 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nội dung đột phá

    Các chỉ tiêu chủ yếu: 1. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, ít nhất có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn; 2. Có 100% đảng viên và 97% công chức ngoài đảng được tham gia quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng; 3. Có ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả; 4. Phát triển ít nhất 15 đảng viên mới (tỷ lệ thanh niên ít nhất 70% ); 5. Hàng năm, phấn đấu Đảng bộ, Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong nhiệm kỳ có ít nhất có 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6. Có 100 % cấp ủy, chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có từ 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); không có đảng viên yếu kém, vi phạm; 7. 100% cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch được đào tạo đủ chuẩn; 8. Hàng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 50% chi bộ; chi bộ kiểm tra có trên 70% đảng viên chấp hành, trong đó cấp ủy các cấp được kiểm tra 100%; 9. Phấn đấu hàng năm Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có ít nhất 03 năm hoàn thành xuất nhiệm vụ.

    Thực hiện có kết quả 2 nội dung đột phá: 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan. 2. Nâng cao năng lực chuyên môn theo từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức gắn với kiện toàn tổ chức và nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hải quan trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - PBT TT ĐUK CCQ tỉnh Bình Định
(Nguồn: website Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Bình Định https://dukccq.binhdinh.gov.vn/)

Các tin khác:

CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH XẾP THỨ HAI TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN... (07/05/2020)
Hải quan Bình Định chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bình Định, những... (17/04/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định hưởng ứng Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng... (17/04/2020)
Nộp thuế hải quan điện tử - Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất... (13/04/2020)
CHI ĐOÀN CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG... (31/03/2020)
KHAI BÁO Y TẾ QUA ỨNG DỤNG NCOVI – CÙNG NHAU CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19 (31/03/2020)
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Phòng CBL & XLVP nhiệm kỳ 2020 – 2022 (05/03/2020)
CHI ĐOÀN THANH NIÊN HẢI QUAN THAM GIA DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TRỒNG CÂY XANH... (05/03/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 (19/02/2020)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chính thức triển khai chương trình nộp thuế... (03/02/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập