Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia
Thứ sáu, 24/4/2020 - 9:54:52 (GMT+7)
    Ngày 18/4, Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

    

    Giao diện website Cổng thông tin một cửa quốc gia

     Theo đó 03 thủ tục hành chính triển khai chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

    - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

    - Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn tủy sản có nguồn gốc động vật;

    - Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật.

     Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai phân quyền trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho công chức hải quan sử dụng chức năng tra cứu, khai thác kết quả xử lý liên quan đến 03 thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên khi đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (Trừ trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt cơ quan của Cục Thú y sẽ hỗ trợ cung cấp bản giấy).

    Ngoài ra, doanh nghiệp được phép sử dụng các Giấy chứng nhận kiểm dịch và công văn đồng ý của Cục Thú y được cấp trước ngày 01/6/2020 làm thủ tục thông quan hàng hóa như trước đây đối với các thủ tục: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu; Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

    Đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

    Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tra cứu tại trang web CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA theo địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/.
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường... (21/04/2020)
Văn bản mới về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa... (17/04/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bị... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay... (06/01/2020)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ... (07/11/2019)
Bộ Y tế triển khai các thủ tục của bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải... (06/11/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế... (12/09/2019)
THÔNG TIN HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (10/09/2019)
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung... (26/08/2019)
Số lượt truy cập
Đang truy cập