Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
LỜI GIỚI THIỆU
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Văn Đông
Xin chào mừng quý vị đã vào thăm trang thông tin của Cục Hải quan Bình Định !

    Cục Hải quan tỉnh Bình Định là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan được thành lập ngày 02/8/1985 theo Quyết định số 100/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan.

    Hiện nay, theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Cục Hải quan tỉnh Bình Định có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

    Cục Hải quan tỉnh Bình Định được giao 14 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có những nhiệm vụ đặc thù như: kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện tải xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…

    Về cơ cấu tổ chức, Cục Hải quan tỉnh Bình Định có 03 đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng là: Văn phòng Cục, phòng Nghiệp vụ, phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm; có 04 đơn vị trực thuộc Cục là: Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Chi cục Hải quan Phú Yên và Đội Kiểm soát hải quan.

    Quá trình xây dựng và phát triển, đơn vị nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu pháp lệnh, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

    Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý hải quan, Website Hải quan tỉnh Bình Định chính thức vận hành vào tháng 8/2004 nhân kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Cục. Đến nay Website Hải quan Bình Định đã hoạt dộng được gần 15 năm, đã và đang góp phần tích cực trong việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, rộng rãi về các hoạt động của ngành Hải quan và các thông tin văn bản chế độ, chính sách có liên quan đến công tác hải quan nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư.

    Cục Hải quan tỉnh Bình Định rất mong và tin tưởng sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Tổng cục Hải quan; sự giám sát của nhân dân, sự ủng hộ, đồng tình của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Cục Hải quan tỉnh Bình Định trong sạch vững mạnh toàn diện, trở thành lực lượng chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia tích cực vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và ở địa phương.

    
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH
* * * * *

LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

1- Nguyễn Văn Đông , Thạc sĩ Kinh tế, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng.
2- Nguyễn Văn Thịnh, Thạc sĩ Luật, Phó Cục trưởng.
3- Nguyễn Quốc Huy, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Cục trưởng.
4- NguyễnTrung Phong, Thạc sĩ Kinh tế, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH

1- Nguyễn Quốc Huy , Phó Cục trưởng, Trưởng Ban biên tập.
2- Lê Văn Thế, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Ban biên tập.
Số lượt truy cập
Đang truy cập