Thứ hai, 19/3/2018 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :16/03/2018
USD = 22.445
16/03/2018 - 21/03/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 27.814,38 đ
JPY 210,66 đ
GBP 31.346,44 đ
CHF 23.791,35 đ
AUD 17.669,26 đ
CAD 17.329,52 đ
SEK 2.733,32 đ
NOK 2.901,17 đ
DKK 3.735,14 đ
RUB 393,52 đ
NZD 16.457,5 đ
HKD 2.862,03 đ
SGD 17.121,93 đ
THB 720,62 đ
IDR 1,63 đ
INR 345,28 đ
TWD 767,36 đ
CNY 3.550,41 đ
KHR 5,6 đ
LAK 2,71 đ
MOP 2.785,16 đ
KRW 21,1 đ
Liên kết Website

Các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bình Định có liên quan đến hoạt động cải cách hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định

STT Số văn bản Trích yếu
1 Quyết định 714/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
2 Quyết định 1403/QĐ-TCHQ ngày 24/4/2017 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
3 Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Điều xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuốc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
4 Quyết định 3664/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 Kế hoạch số 102/KH-HQBĐ ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định công tác cải cách hành chính
6 Kế hoạch số 100/KH-HQBĐ ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Số lượt truy cập
Đang truy cập