Chủ nhật, 21/10/2018 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :04/10/2018
USD = 22.720
04/10/2018 - 10/10/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.221,12 đ
JPY 200,05 đ
GBP 29.478,88 đ
CHF 23.080,36 đ
AUD 16.304,71 đ
CAD 17.712,46 đ
SEK 2.520,19 đ
NOK 2.777,84 đ
DKK 3.516,94 đ
RUB 346,99 đ
NZD 14.937,09 đ
HKD 2.898 đ
SGD 16.534,21 đ
THB 702,26 đ
IDR 1,51 đ
INR 311,55 đ
TWD 741,06 đ
CNY 3.307,8 đ
KHR 5,65 đ
LAK 2,67 đ
MOP 2.817,21 đ
KRW 20,3 đ
Liên kết Website
Họ và tên :Công ty TNHH Kính mắt Sài Gòn  Địa chỉ:  KCN Hoa Hiep, Dong Hoa, Phu Yen
Email:  
Ngày: 11/28/2016 9:33:00 AM
Câu hỏi
Hiện tại công ty chúng tôi SXKD kính đeo mắt và các mặt hàng đá quý hàng trang sức. Theo chủ trương của nhà đầu tư thì Công ty Kính Mắt sẽ tách ra thành 2 công ty: một cty chuyên SXKD kính mắt (gọi là Cty Kính Mắt ) một cty chuyên SXKD đá quý và hàng trang sức (Gọi là Công ty Đá quý). Như vậy phần nguyên liệu (nhập khẩu), sản phẩm của cty Kính Mắt thì theo chủ đầu tư có hai hướng như sau: 1/ Tại thời điểm tách Cty Kính Mắt thì toàn bộ phần nguyên liệu (nhập khẩu), sản phẩm đá quý của cty Kính Mắt sẽ chuyển giao cho Cty Đá Quý. Như vậy vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục hải sẽ như thế nào? Yêu cầu hướng dẫn chi tiết? a/Khi chuyển giao công Kính mắt cần làm những thủ tục gì và có phải nộp các loại thuế liên quan hay không? Nếu có, là gì? Hướng dẫn chi tiết? b/ Khi tiếp nhận Cty Đá Quý cần làm thủ tục gì và có phải nộp các loại thuế liên quan không? Nếu có, là gì? Hướng dẫn chi tiết? c/Khi tiếp nhận thì Cty Đá Quý vẫn được hưởng các ưu đãi về thuế hải quan của Cty Kính mắt không? (Ví dụ: Khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu được tiếp nhận từ cty Kính Mắt sẽ không phải nộp thuế xuất khẩu?) 2/ Tại thời điểm tách Cty Kính mắt thì một phần nguyên liệu và sản phẩm Đá quý chuyển giao cho cty Đá quý. Phần còn lại sau này Cty Kính mắt sẽ xuất khẩu hoặc Cty Đá quý sẽ mua lại. Nếu Cty Đá quý mua lại của cty Kính mắt thì cả 2 cty có phải chịu thuế liên quan xuất nhập khẩu hay không? Nếu có thì thuế suất bao nhiêu thủ tục như thế nào? Nếu không thì sẽ cần thủ tục như thế nào? Yêu cầu hướng dẫn chi tiết? 3/ Công ty Đá quý không tiếp nhận nguyên liệu và sản phẩm của Công ty Kính Mắt tại thời điểm tách Công ty. Theo tình hình sản xuất kinh doanh trong tương lai công ty Đá có quyết định mua lại nguyên liệu nhập khẩu và sản phẩm của công ty Kính Mắt ( thời gian chưa xác định), khi đó 2 công ty mua bán với nhau như vậy có phải chịu thuế xuất nhập khẩu liên quan hay không? Nếu có thuế suất bao nhiêu? Thủ tục như thế nào? Hướng dẫn chi tiết?
Trả lời
Người phúc đáp: Administrator
Ngày: 11/28/2016 10:08:00 AM

    Theo chủ trương của nhà đầu tư thì Công ty Kính mắt (vừa sản xuất kinh doanh kính đeo mắt vừa sản xuất kinh doanh đá quý, hàng trang sức) sẽ tách ra thành 2 công ty đó là công ty Kính mắt (sản xuất kinh doanh kính đeo mắt) và công ty đá quý (sản xuất kinh doanh đá quý và hàng trang sức).
    1- Sau khi chia tách, Công ty Kính mắt cần thông báo cho cơ quan hải quan về Quyết định chia tách, văn bản nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi chia tách đối với phần nguyên liệu và sản phẩm của hai loại kính và đá quý, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi bổ sung sau khi chia tách (nếu có).
    a) Nguyên liệu đá quý của Cty TNHH Kính Mắt Sài Gòn nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu (quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13) và thuộc đối tượng không chịu thuế VAT (quy định tại khoản 20 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính).
    Việc chuyển giao nguyên vật liệu, sản phẩm đá quý cho công ty Đá quý phải được thể hiện trong các văn bản chia tách và phải thông báo cho cơ quan hải quan biết để theo dõi, quản lý.
    b) Sau khi chia tách, Công ty Đá Qúy cần thông báo cho cơ quan hải quan về Quyết định chia tách, văn bản nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi chia tách đối với phần nguyên liệu và sản phẩm đá quý, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    Căn cứ Điều 55 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Khoản 2 Điều 2 TT 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty Đá quý cũng sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế của công ty Kính mắt nếu Công ty kính mắt là công ty chấp hành tốt pháp luật.
    2- Công ty Kính mắt muốn xuất khẩu hoặc bán phần còn lại của nguyên liệu, sản phẩm đá quý không chuyển giao cho công ty đá quý với điều kiện giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty sau khi chia tách vẫn còn đăng ký kinh doanh lĩnh vực mua bán nguyên liệu, đá quý (quy định tại Điều 2 Chương I Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013). Và phần nguyên liệu bán cho công ty Đá quý thì Công ty kính mắt phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng với cơ quan hải quan và nộp các khoản thuế nhập khẩu, VAT theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
     Khi Cty đá quý xuất khẩu sản phẩm, nếu sản phẩm xuất khẩu này thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì công ty phải nộp thuế xuất khẩu.
    3- Như khoản 2 mục này.
    

Các câu hỏi khác:

Cần được tuyên truyền, hỗ trợ để thực hiện đúng Điều 23 Luật Hải quan (19/06/2018)
Phổ biến và tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin để làm thủ tục hải quan (19/06/2018)
Cần được tuyên truyền hoặc tổ chức những buổi hội thảo về những thay đổi của Nghị... (19/06/2018)
Khi có vướng mắc rất mong cơ quan hải quan hướng dẫn chu đáo, tận tình (19/06/2018)
Doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp... (19/06/2018)
Công ty có lô hàng xuất đi Nhật Bản, lô hàng mở tờ khai và đã thông quan. Khi kiểm... (19/06/2018)
1. Hiện tại một số lô hàng công ty nhập khẩu theo điều kiện FOB. Vì vậy khi khai... (19/06/2018)
1. Đối với lô hàng xuất khẩu theo loại hình kinh doanh (B11), nhưng sau đó hàng bị... (19/06/2018)
1. Ngày 27/4/2018, công ty có mở 01 tờ khai nhầm loại hình B11 thay vì E62, công... (19/06/2018)
Trong trường hợp, công ty KCP nhập khẩu máy biến áp điện (loại 3 pha ngâm trong... (19/06/2018)

 

Chuyên mục Hỏi & phúc đáp về Hải quan  qua mạng của Cục Hải quan Bình Định trên Internet nhằm tư vấn về thủ tục Hải quan và các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về Hải quan cho các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. Các trường hợp độc giả chưa nêu rõ địa chỉ của cơ quan hoặc cá nhân, đơn vị đang công tác thì Cục Hải quan Bình Định không thể tư vấn Đề nghị độc giả nêu rõ đơn vị công tác, địa chỉ cụ thể để chúng tôi trả lời và theo dõi quản lý tại đơn vị.

Để tham khảo thêm độc giả có thể truy cập vào website của Tổng Cục Hải quan theo địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/

Các bạn có thể gửi câu hỏi theo mẫu dưới đây::


Tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Email:
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ:
 
  
 
Số lượt truy cập
Đang truy cập