Chủ nhật, 19/5/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :16/05/2019
USD = 23.056
16/05/2019 - 22/05/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.843,21 đ
JPY 210,61 đ
GBP 29.787,16 đ
CHF 22.912,78 đ
AUD 15.957,98 đ
CAD 17.117,41 đ
SEK 2.398,4 đ
NOK 2.634,29 đ
DKK 3.461,76 đ
RUB 355,47 đ
NZD 15.132,29 đ
HKD 2.938,2 đ
SGD 16.852,26 đ
THB 730,34 đ
IDR 1,6 đ
INR 328,36 đ
TWD 741,3 đ
CNY 3.357,35 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,68 đ
MOP 2.852,69 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Họ và tên :Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc Địa chỉ:  Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc
Email:  
Ngày: 6/19/2018 3:24:00 PM
Câu hỏi
1. Tại điểm c, khoản 1, Điều 18 Luật Hải quan có nêu: “Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác”. Như vậy, việc xem trước và lấy mẫu hàng hóa có thể được thực hiện như thế nào? (Do có những lô hàng nhập khẩu thuộc dạng hàng phải xem trước hoặc lấy mẫu để xác định đúng mã HS, chất lượng hàng hóa). 2. Có lô hàng xuất khẩu đã thực xuất, nhưng Hải quan Phú Yên vẫn yêu cầu doanh nghiệp liên hệ Hải quan Cái Mép xác nhận hàng qua khu vực giám sát là sao? 3. Việc cung cấp, bổ sung thông tin doanh nghiệp 1 lần/năm là theo quy định nào? 4. Thuế suất GTGT cho hàng nhập khẩu có thể được tra cứu ở đâu, do thường thì 5-10%?
Trả lời
Người phúc đáp: Administrator
Ngày: 6/19/2018 3:24:00 PM

    Câu hỏi 1:
    Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định quyền của người khai hải quan là:” Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác”.
    * Đối với trường hợp người khai hải quan yêu cầu xem trước hàng hóa trước khi khai hải quan được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, cụ thể như sau:
    “1. Sau khi được người vận chuyển hàng hóa hoặc người lưu giữ hàng hóa (hãng tàu, hãng hàng không, đường sắt, doanh nghiệp chuyển phát nhanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chủ kho ngoại quan,…) chấp thuận, chủ hàng thông báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để giám sát theo quy định, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi để phối hợp.
    2. Khi xem trước hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của chủ hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản”
    * Đối với trường hợp người khai hải quan yêu cầu lấy mẫu hàng hóa trước khi khai hải quan được thực hiện như sau:
    Người khai hải quan phải có yêu cầu gửi đến cơ quan hải quan và thẩm quyền cho phép việc lấy mẫu trước khi khai hải quan do Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi có yêu cầu quyết định (quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).
    Thủ tục lấy mẫu theo yêu cầu người khai hải quan phải có đại diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan và phải lập Biên bản lấy mẫu hàng hoá theo biểu mẫu số 08/BBLM/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38 (quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).
    Câu hỏi 2:
    Thực hiện theo quy định tại TT 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và công văn 7618/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2017 về xử lý các tờ khai chưa được xác nhận qua khu vực giám sát. Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện xác nhận quan khu vực giám sát và đối với Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai phải phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu thường xuyên rà soát, xử lý tờ khai đủ điều kiện quan khu vực giám sát nhưng chưa được xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Trong quá trình rà soát, ngày 21/02/2018 Chi cục nhận thấy tờ khai 301718865140/B11 ngày 19/01/2018 của Cty Hồng ngọc đã quá 15 ngày kể từ ngày thông quan nhưng chưa được xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống. Chi cục đã liên hệ với doanh nghiệp và được biết tại thời điểm này tại doanh nghiệp cũng chưa nhận bản giấy Xác nhận hàng qua khu vực giám sát do hải quan cửa khẩu xuất xác nhận cho tờ khai trên. Chi cục đã hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất để có nhận bản giấy Xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Đồng thời Chi cục cũng có công văn đề nghị hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra và xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống.
    Câu hỏi 3:
    Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Khoản 2 Điều 41 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Qua đó Cục Hải quan Bình Định xây dựng kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro hàng năm, trong đó có việc thu thập thông tin doanh nghiệp được thực hiện 1 lần/năm.
    Câu hỏi 4:
    Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.
    

Các câu hỏi khác:

Cần được tuyên truyền, hỗ trợ để thực hiện đúng Điều 23 Luật Hải quan (19/06/2018)
Phổ biến và tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin để làm thủ tục hải quan (19/06/2018)
Cần được tuyên truyền hoặc tổ chức những buổi hội thảo về những thay đổi của Nghị... (19/06/2018)
Khi có vướng mắc rất mong cơ quan hải quan hướng dẫn chu đáo, tận tình (19/06/2018)
Doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp... (19/06/2018)
Công ty có lô hàng xuất đi Nhật Bản, lô hàng mở tờ khai và đã thông quan. Khi kiểm... (19/06/2018)
1. Hiện tại một số lô hàng công ty nhập khẩu theo điều kiện FOB. Vì vậy khi khai... (19/06/2018)
1. Đối với lô hàng xuất khẩu theo loại hình kinh doanh (B11), nhưng sau đó hàng bị... (19/06/2018)
1. Ngày 27/4/2018, công ty có mở 01 tờ khai nhầm loại hình B11 thay vì E62, công... (19/06/2018)
Trong trường hợp, công ty KCP nhập khẩu máy biến áp điện (loại 3 pha ngâm trong... (19/06/2018)

 

Chuyên mục Hỏi & phúc đáp về Hải quan  qua mạng của Cục Hải quan Bình Định trên Internet nhằm tư vấn về thủ tục Hải quan và các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về Hải quan cho các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. Các trường hợp độc giả chưa nêu rõ địa chỉ của cơ quan hoặc cá nhân, đơn vị đang công tác thì Cục Hải quan Bình Định không thể tư vấn Đề nghị độc giả nêu rõ đơn vị công tác, địa chỉ cụ thể để chúng tôi trả lời và theo dõi quản lý tại đơn vị.

Để tham khảo thêm độc giả có thể truy cập vào website của Tổng Cục Hải quan theo địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/

Các bạn có thể gửi câu hỏi theo mẫu dưới đây::


Tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Email:
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ:
 
  
 
Số lượt truy cập
Đang truy cập