Thứ ba, 22/10/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :21/10/2019
USD = 23.153
17/10/2019 - 23/10/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.530,59 đ
JPY 212,98 đ
GBP 29.506,65 đ
CHF 23.215,04 đ
AUD 15.577,71 đ
CAD 17.539,2 đ
SEK 2.358,41 đ
NOK 2.517,78 đ
DKK 3.417,91 đ
RUB 360,63 đ
NZD 14.466,18 đ
HKD 2.951,59 đ
SGD 16.867,22 đ
THB 761,49 đ
IDR 1,63 đ
INR 324,21 đ
TWD 756 đ
CNY 3.262,28 đ
KHR 5,77 đ
LAK 2,63 đ
MOP 2.865,61 đ
WON 19,49 đ
Liên kết Website

.
Họ và tên
Chức vụ
Nội bộ
Di động
Lãnh đạo Cục
Nguyễn Văn Đông Cục trưởng 0256.6293888 0913.483.355
Nguyễn Văn Thịnh P.Cục trưởng 0256.3893436 0906.534.579
Nguyễn Trung Phong P.Cục trưởng 0256.3894566 0914.737.868
Nguyễn Quốc Huy P.Cục trưởng 0256.3893567 0913.242.611
Văn phòng Cục
Máy fax Cục 0256.3893048
Bùi Xuân Bắc Chánh Văn phòng 0256.3892431 0903.510.358
Lê Văn Thế Phó Văn phòng 0256.3891207 0914.191.762
Đặng Ngọc Bình Phó Văn phòng 0256.3891662 0914.065.059
Bộ phận Tổng hợp 0256.3891207
Nguyễn Thị Hương Sâm Công chức   0979.557.298
Phạm Phú Phước Công chức   0916.364.467
Bộ phận Kế toán 0256.3892552
Lê Thị Mười Công chức   0905.479.482
Trần Thị Diệu Hiền Công chức   0977.449.863
Trần Xuân Hiền Công chức   0978.053.002
Phạm Anh Thơ Công chức   0975.327.387
Nguyễn Thị Khánh Vân Công chức   0965.052.079
Bộ phận Quản trị 0256.3892772
Lê Khoa Tuấn Công chức   0905.429.219
Võ Hàng Thuyên Công chức   0905.115.477
Nguyễn Thanh Phong Công chức   0987.873.335
Nguyễn Thị Kim Hùng Công chức  0256.3894342 0983.398.456
Bộ phận Tổ chức cán bộ 0256.3894340
Nguyễn Vũ Hằng Công chức   0989.482.849
Lê Thị Thương Công chức   0986.486.288
Trương Thị Ái Trâm Công chức   0903.511.839
Bộ phận Thanh tra 0256.3891662
Nguyễn Văn Hải Công chức   0977.782.367
Võ Thị Thanh Hà Công chức   0909.466.936
Võ Thị Thương Thiên Công chức   0938.733.868
Bộ phận Văn thư 0256.3892770
Trần Thị Hương Giang Công chức   0398.034.418
Bộ phận Lưu trữ 0256.3894204
Dương Huỳnh Mỹ Lệ Công chức   0988.855.051
Bộ phận Bảo vệ 0256.3892445
Phan Xuân Dũng Nhân viên   0935.079.568
Lê Công Danh Nhân viên   0328.122.826
Phan Thành Công Nhân viên   0935.794.193
Bùi Bá Hùng Nhân viên   0766.005.185
Bộ phận Tạp vụ - Lái xe     
Lê Thị Hồng Thủy Nhân viên   0987.028.327
Phạm Thị Hồng Hoa Nhân viên   0964.172.687
Võ Trọng Nghĩa Nhân viên   0906.560.677
Đinh Thanh Thắng Nhân viên   0978.501.927
Huỳnh Xuân Luận Nhân viên   0977.893.589
Phòng Nghiệp vụ   0256.3892321  
Hồ Văn Hiển Trưởng phòng 0256.3893424 0913.408.218
Nguyễn Thị Kaly P. trưởng phòng 0256.3891566 0905.570.577
Lê Văn Thạnh P. trưởng phòng 0256.3891566 0913.487.858
Bộ phận Nghiệp vụ 0256.3892321
Trần Anh Việt Công chức   0906.531.970
Phạm Thị Xuân Vi Công chức   0907.565.799
Trần Thị Nga Công chức   0933.651.746
Nguyễn Lệ Phương Thanh Công chức   0982.366.292
Lâm Bá Tùng Công chức   0363.366.667
Nguyễn T.Thanh Hương Công chức   0988.952.415
Bộ phận QLRR
Lê Thanh Tùng Công chức   0914.089.199
Trần Thị Hiền Công chức   0989.268.789
Bộ phận CNTT   0256.3892147  
Hồ Minh Chính Công chức   0914.158.058
Nguyễn Quốc Dũng Công chức   0914.188.947
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm    
Phạm Đắc Hổ Trưởng phòng 0256.3893435 0905.579.788
Mai Xuân Chính P. trưởng phòng 0256.3893425 0903.503.607
Trương Thị Thu Hồng Công chức 0256.3894341 0905.528.921
Phạm Đức Long Công chức 0256.3892998 0914.162.551
Cao Thanh Ngà Công chức   0914.697.954
Trần Long Nam Công chức   0914.124.144
Huỳnh T. T Thùy Trang Công chức   0975.307.119
Ngô Thị Mỹ Dung Công chức   0934.786.056
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn    
Máy fax Chi cục 0256.3892288
Trương Văn Chung Chi cục trưởng 0256.3892222 0913.475.839
Đào Đức Lạng P. Chi cục trưởng 0256.3893678 0914.123.566
Nguyễn Thanh Bình (C) P. Chi cục trưởng 0256.3891444 0903.590.401
Nguyễn Thanh Bình (A) P. Chi cục trưởng 0256.3891892 0913.479.664
Đội Tổng hợp
Đỗ Thị Hồng Thúy Đội trưởng 0256.3893377 0914.458.699
Bộ phận Tổng hợp 0256.3892211
Nguyễn Thị Hoa Công chức   0983.134.597
Võ Thị Xuân Ý Công chức   0905.763.607
Đỗ Như Thế Công chức   0935.831.679
Phạm Bách Thắng Công chức   0905.088.113
Nguyễn Thị Ánh Ngọc Công chức   0988.899.421
Hồ Thị Hương Công chức   0912.513.584
Tô Quốc Việt Công chức   0985.013.014
Nguyễn Thị Thanh Hương Công chức   0908.515.359
Huỳnh Thị Ti Ti Công chức   0978.759.795
Tô Thị Mỹ Lợi Công chức   0936.234.957
Bộ phận bảo vệ 0256.3894222
Lê Thanh Nghĩa Nhân viên   0905.325.568
Lê Thanh Liêm Nhân viên   0905.432.324
Nguyễn Quang Chung Nhân viên   0766.727.723
Nguyễn Hữu Công Nhân viên   0348.874.164
Ngô Hữu Tuấn Nhân viên   0973.192.588
Nguyễn Quốc Trạng Nhân viên   0977.830.680
Bộ phận tạp vụ - Lái xe
Giả Thị Chí Tâm Nhân viên   0362.804.237
Nguyễn Thị Điểm Nhân viên   0385.072.908
Trương Thị Trà My Nhân viên   0934.747.601
Trần Đức Huy Nhân viên   0935.455.433
Đội Thủ tục HHXNK
Máy fax Đội thủ tục 0256.3891779
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Đội trưởng 0256.3891779 0888.792.468
Hồ Linh Nhi Công chức   0982.624.056
Đồng Thị Tính Công chức   0989.077.955
Dương Thị Bích Lệ Công chức   0908.515.359
Nguyễn Thị Thu Vân Công chức   0977.540.889
Trương Thị Mỹ Hạnh Công chức   0935.419.988
Nguyễn Thái Dương Công chức   0984.169.769
Huỳnh Phúc Nguyên Công chức   0978.049.023
Đội Giám sát
Nguyễn Bình Nam Đội trưởng 0256.3892244 0913.479.718
Trần Bình Sơn Phó Đội trưởng   0912.027.979
Trần Hoàng Nguyên Công chức   0913.463.123
Hoàng Anh Thư Công chức   0987.025.612
Nguyễn Việt Dũng Công chức   0914.115.559
Nguyễn Minh Tuấn Công chức   0985.610.099
Phạm Minh Phước Công chức   0568.344.494
Võ Trạng Công chức   0983.290.414
Huỳnh Xuân Trung Công chức   0913.479.737
Nguyễn Gia Thịnh Công chức   0909.609.201
Nguyễn Hoàng Thảo Công chức   0935.000.929
Nguyễn Mạnh Hùng Công chức   0914.005.939
Phạm Hoài Nam Thuyền trưởng   0905.551.279
Đặng Thanh Lê Máy trưởng   0935.545.599
Trương Thành Nhơn Thuyền viên   0972.239.977
Khu kiểm tra hàng hóa tập trung   0256.3892745  
Cổng cảng Quy Nhơn   0256.3891278  
Chi cục Kiểm tra sau thông quan    
Máy fax Chi cục KTSTQ 0256.3822532
Trần Tấn Linh Chi cục trưởng 0256.3822536 0903.506.856
Lưu Thị Thu P. Chi cục trưởng 0256.3821621 0903.503.069
Đồng Văn Trung P. Chi cục trưởng 0256.3821620 0905.892.019
Chung Tấn Thi P. Chi cục trưởng 0903.522.759
Phạm Thị Kiều Oanh Công chức 0256.3822524 0914.102.908
Trương Văn Hùng Công chức   0816.857.768
Sử Thị Ngọc Mai Công chức 0913.454.009
Nguyễn Thanh Bình B Công chức   0905.369.020
Nguyễn Lê Tuyết Công chức   0979.753.599
Hồ Sơn Thạch Công chức   0977.343.457
Đoàn Châu Dạ Thảo Công chức   0902.992.677
Võ Thị Kiều Hương Công chức 0982.367.530
Nguyễn Tường Lân Công chức   0905.324.805
Trần Mạnh Hùng Công chức   0989.395.476
Phạm Thị Hoàng Yến Công chức   0905.788.156
Nguyễn Thanh Lân Công chức   0935.372.208
Nguyễn Thị Hường Nhân viên   0387.032.055
Nguyễn Đức Ảnh Nhân viên   0934.889.114
Văn Tấn Hưng Nhân viên   0836.900.439
Chi cục Hải quan Phú Yên    
Máy fax Chi cục Phú Yên 0257.3842432
Văn thư 0257.3841365
Đoàn Văn Hòa Chi cục trưởng 0257.3838614 0939.149.208
Đặng Vũ Quang P. Chi cục trưởng 0257.3842434 0919.754.937
Cao Thị Bích Đào P. Chi cục trưởng 0257.3842560 0983.041.736
Nguyễn Ngọc Ánh Công chức 0257.3842433 0905.235.007
Tống Minh Thiện Công chức   0985.443.894
Lê Quang Hưng Công chức   0906.703.207
Nguyễn Thị Minh Đễ Công chức   0918.161.738
Nguyễn Văn Cường Công chức 0933.773.567
Lê Thị Hồng Nhạn Công chức 0257.3841587 0949.928.677
Hồ Thị Anh Việt Công chức 0778.942.729
Lê Tấn Hưng Công chức   0965.863.786
Võ Minh Hoàng Công chức   0907.209.070
Lương Minh Thiên Công chức   0918.139.887
Đỗ Khánh Hà Công chức   0979.814.137
Nguyễn Thị Vĩnh Hảo Nhân viên   0918.308.758
Đinh Văn Bảo Nhân viên   0982.440.313
Lê Văn Thiệu Nhân viên   0974.961.545
Đội Kiểm soát Hải quan     
Máy fax Đội Kiểm sóat 0256.3894205
Phạm Hoài Thanh Đội trưởng 0256.3893426 0913.421.078
Trình Hoài Nam Phó Đội trưởng 0256.3894324 0913.487.533
Phạm Phương Đông Phó Đội trưởng   0914.011.994
Võ Văn An Công chức   0935.277.273
Kiều Hång Quang Công chức   0982.004.363
Châu Thị Phương Nguyên Công chức   0905.639.379
Nguyễn Thị Thương Công chức 0935.515.919
Võ Chí Năng Công chức   0905.983.930
Bùi Văn Phúc Công chức   0914.035.066
Nguyễn Văn Hải B Công chức 0945.244.611
Trần Mai Công chức 0914.218.833
Phạm Tường Trình Công chức   0965.987.699
Nguyễn Hồng Hoàng Công chức   0905.310.384
Đào Duy Thành Công chức   0914.096.827
Nguyễn Hữu Vinh Công chức   0935.171.757
Bộ phận phương tiện 0256.3629570
Phạm Duy Thuyền trưởng   0972.779.112
Võ Đức Trung Thuyền trưởng   0915.187.574
Hồ Hữu Dũ Máy trưởng   0903.875.769
Trương Văn Hậu Máy trưởng   0905.262.726
Bùi Văn Cường Thuyền viên   0962.499.577
Nguyễn Ngọc Dũng Thuyền viên   0905.894.989
Lê Thanh Quang Thuyền viên   0395.051.057
Bộ phận Lái xe – Tạp vụ 0256.3894205
Nguyễn Văn Đức Nhân viên 0983.127.745
Nguyễn Thị Hằng Nga Nhân viên   0912.449.079
Thái Hoàng Vũ Nhân viên 0979.777.099
Số lượt truy cập
Đang truy cập