Thứ tư, 15/7/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :07/07/2020
USD = 23.222
02/07/2020 - 08/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.062,7 đ
JPY 216,12 đ
GBP 28.799,78 đ
CHF 24.517,25 đ
AUD 16.034,47 đ
CAD 17.132,43 đ
SEK 2.490,43 đ
NOK 2.432,65 đ
DKK 3.498,3 đ
RUB 326,83 đ
NZD 14.995,87 đ
HKD 2.997,87 đ
SGD 16.672,65 đ
THB 751,46 đ
IDR 1,64 đ
INR 307,62 đ
TWD 789,02 đ
CNY 3.290,05 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,58 đ
MOP 2.913,48 đ
WON 19,32 đ
Liên kết Website
.
Họ và tên
Chức vụ
Nội bộ
Di động
Lãnh đạo Cục
Nguyễn Văn Đông Cục trưởng 0256.6293888  
Nguyễn Văn Thịnh P.Cục trưởng 0256.3893436  
Nguyễn Trung Phong P.Cục trưởng 0256.3894566  
Nguyễn Quốc Huy P.Cục trưởng 0256.3893567  
Văn phòng Cục
Máy fax Cục 0256.3893048
Bùi Xuân Bắc Chánh Văn phòng 0256.3892431  
Lê Văn Thế Phó Văn phòng 0256.3891207  
Đặng Ngọc Bình Phó Văn phòng 0256.3891662  
Bộ phận Tổng hợp 0256.3891207
Nguyễn Thị Hương Sâm Công chức    
Phạm Phú Phước Công chức    
Bộ phận Kế toán 0256.3892552
Lê Thị Mười Công chức    
Trần Thị Diệu Hiền Công chức    
Trần Xuân Hiền Công chức    
Phạm Anh Thơ Công chức    
Nguyễn Thị Khánh Vân Công chức    
Bộ phận Quản trị 0256.3892772
Lê Khoa Tuấn Công chức    
Võ Hàng Thuyên Công chức    
Nguyễn Thanh Phong Công chức    
Nguyễn Thị Kim Hùng Công chức  0256.3894342  
Bộ phận Tổ chức cán bộ
Nguyễn Vũ Hằng Công chức    
Lê Thị Thương Công chức    
Trương Thị Ái Trâm Công chức    
Bộ phận Thanh tra 0256.3891662
Nguyễn Văn Hải Công chức    
Võ Thị Thanh Hà Công chức    
Võ Thị Thương Thiên Công chức    
Bộ phận Văn thư 0256.3892770
Trần Thị Hương Giang Công chức    
Bộ phận Lưu trữ 0256.3894204
Dương Huỳnh Mỹ Lệ Công chức    
Bộ phận Bảo vệ 0256.3892445
Phan Xuân Dũng Nhân viên    
Lê Công Danh Nhân viên    
Phan Thành Công Nhân viên    
Bùi Bá Hùng Nhân viên    
Bộ phận Tạp vụ - Lái xe     
Lê Thị Hồng Thủy Nhân viên    
Phạm Thị Hồng Hoa Nhân viên    
Võ Trọng Nghĩa Nhân viên    
Đinh Thanh Thắng Nhân viên    
Huỳnh Xuân Luận Nhân viên    
Phòng Nghiệp vụ   0256.3892321  
Hồ Văn Hiển Trưởng phòng 0256.3893424  
Nguyễn Thị Kaly P. trưởng phòng 0256.3891566  
Lê Văn Thạnh P. trưởng phòng 0256.3891566  
Bộ phận Nghiệp vụ 0256.3892321
Trần Anh Việt Công chức    
Phạm Thị Xuân Vi Công chức    
Trần Thị Nga Công chức    
Nguyễn Lệ Phương Thanh Công chức    
Lâm Bá Tùng Công chức    
Nguyễn T.Thanh Hương Công chức    
Bộ phận QLRR
Lê Thanh Tùng Công chức    
Trần Thị Hiền Công chức    
Bộ phận CNTT   0256.3892147  
Hồ Minh Chính Công chức    
Nguyễn Quốc Dũng Công chức    
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm    
Phạm Đắc Hổ Trưởng phòng 0256.3893435  
Mai Xuân Chính P. trưởng phòng 0256.3893425  
Trương Thị Thu Hồng Công chức 0256.3894341  
Phạm Đức Long Công chức 0256.3892298  
Cao Thanh Ngà Công chức    
Trần Long Nam Công chức    
Huỳnh T. T Thùy Trang Công chức    
Ngô Thị Mỹ Dung Công chức    
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn    
Máy fax Chi cục 0256.3892288
Trương Văn Chung Chi cục trưởng 0256.3892222  
Đào Đức Lạng P. Chi cục trưởng 0256.3893678  
Nguyễn Thanh Bình (C) P. Chi cục trưởng 0256.3891444  
Nguyễn Thanh Bình (A) P. Chi cục trưởng 0256.3891892  
Đội Tổng hợp
Đỗ Thị Hồng Thúy Đội trưởng 0256.3893377  
Bộ phận Tổng hợp 0256.3892211
Nguyễn Thị Hoa Công chức    
Võ Thị Xuân Ý Công chức    
Đỗ Như Thế Công chức    
Phạm Bách Thắng Công chức    
Nguyễn Thị Ánh Ngọc Công chức    
Hồ Thị Hương Công chức    
Tô Quốc Việt Công chức    
Nguyễn Thị Thanh Hương Công chức    
Huỳnh Thị Ti Ti Công chức    
Tô Thị Mỹ Lợi Công chức    
Bộ phận bảo vệ 0256.3894222
Lê Thanh Nghĩa Nhân viên    
Lê Thanh Liêm Nhân viên    
Nguyễn Quang Chung Nhân viên    
Nguyễn Hữu Công Nhân viên    
Ngô Hữu Tuấn Nhân viên    
Nguyễn Quốc Trạng Nhân viên    
Bộ phận tạp vụ - Lái xe  
Giả Thị Chí Tâm Nhân viên    
Nguyễn Thị Điểm Nhân viên    
Trương Thị Trà My Nhân viên    
Trần Đức Huy Nhân viên    
Đội Thủ tục HHXNK  
Máy fax Đội thủ tục 0256.3891779  
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Đội trưởng 0256.3891779  
Hồ Linh Nhi Công chức    
Đồng Thị Tính Công chức    
Dương Thị Bích Lệ Công chức    
Nguyễn Thị Thu Vân Công chức    
Trương Thị Mỹ Hạnh Công chức    
Nguyễn Thái Dương Công chức    
Huỳnh Phúc Nguyên Công chức    
Đội Giám sát  
Nguyễn Bình Nam Đội trưởng 0256.3892244  
Trần Bình Sơn Phó Đội trưởng    
Trần Hoàng Nguyên Công chức    
Hoàng Anh Thư Công chức    
Nguyễn Việt Dũng Công chức    
Nguyễn Minh Tuấn Công chức    
Phạm Minh Phước Công chức    
Võ Trạng Công chức    
Huỳnh Xuân Trung Công chức    
Nguyễn Gia Thịnh Công chức    
Nguyễn Hoàng Thảo Công chức    
Nguyễn Mạnh Hùng Công chức    
Phạm Hoài Nam Thuyền trưởng    
Đặng Thanh Lê Máy trưởng    
Trương Thành Nhơn Thuyền viên    
Khu kiểm tra hàng hóa tập trung   0256.3892745  
Cổng cảng Quy Nhơn   0256.3891278  
Chi cục Kiểm tra sau thông quan    
Máy fax Chi cục KTSTQ 0256.3822532
Trần Tấn Linh Chi cục trưởng 0256.3822536  
Lưu Thị Thu P. Chi cục trưởng 0256.3821621  
Đồng Văn Trung P. Chi cục trưởng 0256.3821620  
Chung Tấn Thi P. Chi cục trưởng  
Phạm Thị Kiều Oanh Công chức 0256.3822524  
Trương Văn Hùng Công chức    
Sử Thị Ngọc Mai Công chức  
Nguyễn Thanh Bình B Công chức    
Nguyễn Lê Tuyết Công chức    
Hồ Sơn Thạch Công chức    
Đoàn Châu Dạ Thảo Công chức    
Võ Thị Kiều Hương Công chức  
Nguyễn Tường Lân Công chức    
Trần Mạnh Hùng Công chức    
Phạm Thị Hoàng Yến Công chức    
Nguyễn Thanh Lân Công chức    
Nguyễn Thị Hường Nhân viên    
Nguyễn Đức Ảnh Nhân viên    
Văn Tấn Hưng Nhân viên    
Chi cục Hải quan Phú Yên    
Máy fax Chi cục Phú Yên 0257.3842432
Văn thư 0257.3841365
Đoàn Văn Hòa Chi cục trưởng 0257.3838614  
Đặng Vũ Quang P. Chi cục trưởng 0257.3842434  
Cao Thị Bích Đào P. Chi cục trưởng 0257.3842560  
Nguyễn Ngọc Ánh Công chức 0257.3842433  
Tống Minh Thiện Công chức    
Lê Quang Hưng Công chức    
Nguyễn Thị Minh Đễ Công chức    
Nguyễn Văn Cường Công chức  
Lê Thị Hồng Nhạn Công chức 0257.3841587  
Hồ Thị Anh Việt Công chức  
Lê Tấn Hưng Công chức    
Võ Minh Hoàng Công chức    
Lương Minh Thiên Công chức    
Đỗ Khánh Hà Công chức    
Nguyễn Thị Vĩnh Hảo Nhân viên    
Đinh Văn Bảo Nhân viên    
Lê Văn Thiệu Nhân viên    
Đội Kiểm soát Hải quan     
Máy fax Đội Kiểm sóat 0256.3894205
Phạm Hoài Thanh Đội trưởng 0256.3893426  
Trình Hoài Nam Phó Đội trưởng 0256.3894324  
Phạm Phương Đông Phó Đội trưởng    
Võ Văn An Công chức    
Kiều Hång Quang Công chức    
Châu Thị Phương Nguyên Công chức    
Nguyễn Thị Thương Công chức  
Võ Chí Năng Công chức    
Bùi Văn Phúc Công chức    
Nguyễn Văn Hải B Công chức  
Trần Mai Công chức  
Phạm Tường Trình Công chức    
Nguyễn Hồng Hoàng Công chức    
Đào Duy Thành Công chức    
Nguyễn Hữu Vinh Công chức    
Bộ phận phương tiện 0256.3629570  
Phạm Duy Thuyền trưởng    
Võ Đức Trung Thuyền trưởng    
Hồ Hữu Dũ Máy trưởng    
Trương Văn Hậu Máy trưởng    
Bùi Văn Cường Thuyền viên    
Nguyễn Ngọc Dũng Thuyền viên    
Lê Thanh Quang Thuyền viên    
Bộ phận Lái xe – Tạp vụ 0256.3894205  
Nguyễn Văn Đức Nhân viên  
Nguyễn Thị Hằng Nga Nhân viên    
Thái Hoàng Vũ Nhân viên  
Số lượt truy cập
Đang truy cập