Thứ năm, 16/8/2018 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :10/08/2018
USD = 22.666
10/08/2018 - 15/08/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.330,1 đ
JPY 204,08 đ
GBP 29.324,94 đ
CHF 22.800,97 đ
AUD 16.826,42 đ
CAD 17.345,83 đ
SEK 2.546,53 đ
NOK 2.768,54 đ
DKK 3.533,29 đ
RUB 357,13 đ
NZD 15.300,66 đ
HKD 2.888,21 đ
SGD 16.622,19 đ
THB 683,07 đ
IDR 1,57 đ
INR 330,24 đ
TWD 741,49 đ
CNY 3.324,34 đ
KHR 5,57 đ
LAK 2,69 đ
MOP 2.821,88 đ
KRW 20,26 đ
Liên kết Website
Số lượt truy cập
Đang truy cập