Chủ nhật, 19/5/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :16/05/2019
USD = 23.056
16/05/2019 - 22/05/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.843,21 đ
JPY 210,61 đ
GBP 29.787,16 đ
CHF 22.912,78 đ
AUD 15.957,98 đ
CAD 17.117,41 đ
SEK 2.398,4 đ
NOK 2.634,29 đ
DKK 3.461,76 đ
RUB 355,47 đ
NZD 15.132,29 đ
HKD 2.938,2 đ
SGD 16.852,26 đ
THB 730,34 đ
IDR 1,6 đ
INR 328,36 đ
TWD 741,3 đ
CNY 3.357,35 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,68 đ
MOP 2.852,69 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn triển khai đo thời gian giải phóng hàng XNK năm 2018

    Đo thời gian giải phóng hàng là một trong những hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 944/QĐ-TCHQ ngày 29/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động Hải quan. Mục tiêu của đo giải phóng hàng nhằm đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa. Đồng thời, căn cứ các dữ liệu, kết quả đo, so sánh kết quả đo giữa các năm, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa.

    Theo Kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng năm 2018 Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn đã xây dựng thì:

    1. Phạm vi đo: Gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ tại Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khi Chi cục có quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.

    2. Quy mô đo: Tất cả các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục.

    3. Nội dung chi tiết đo:

    - Đo thời gian từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức cho đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng/hàng được mang về bảo quản:

    - Đo thời gian các khoảng thời gian tác nghiệp cụ thể của công chức hải quan trong quy trình thủ tục hải quan: Thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ; Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa; Thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

    - Đo thời gian tác nghiệp của các cơ quan chuyên ngành có liên quan phát sinh trong khoảng thời gian từ khi đăng ký tờ khai hải quan đến khi quyết định thông quan lô hàng: Thời gian từ khi cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra đến khi doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra cho Chi cục để kiểm tra và thông quan cho lô hàng.

    4. Phương pháp lấy mẫu và thời gian thực hiện: Tiến hành thu thập dữ liệu đối với 100% các tờ khai hải quan thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 6 ngày làm việc liên tục, từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 15/9/2018. Đối với các mẫu (tờ khai) đã được thu thập nhưng chưa có đủ thông tin cần thu thập thì tiếp tục theo dõi và ghi nhận đầy đủ dữ liệu của các mẫu này cho đến khi hoàn chỉnh nhưng không quá 15/10/2018.

    Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thông báo và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục hợp tác, phối hợp để cuộc đo đạt kết quả tốt, đạt được mục đích đề ra.
    
Đào Đức Lạng - PCCT Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập