Thứ tư, 15/7/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :07/07/2020
USD = 23.222
02/07/2020 - 08/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.062,7 đ
JPY 216,12 đ
GBP 28.799,78 đ
CHF 24.517,25 đ
AUD 16.034,47 đ
CAD 17.132,43 đ
SEK 2.490,43 đ
NOK 2.432,65 đ
DKK 3.498,3 đ
RUB 326,83 đ
NZD 14.995,87 đ
HKD 2.997,87 đ
SGD 16.672,65 đ
THB 751,46 đ
IDR 1,64 đ
INR 307,62 đ
TWD 789,02 đ
CNY 3.290,05 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,58 đ
MOP 2.913,48 đ
WON 19,32 đ
Liên kết Website
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17-11-2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
    1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
    - Tên đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    - Địa chỉ: Số 70, đường Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
    2. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là tang vật vị phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể theo phụ lục đính kèm.
    3. Giá khởi điểm của tài sản: 63.200.000 (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng./.)
    4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản như sau:
    - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
    - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
    - Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có số năm hoạt động từ 3 năm trở lên.
    - Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản).
    - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
    - Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
    5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
    - Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
    - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc thông báo).
    - Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Hải quan tỉnh Bình Định (Văn phòng, Số điện thoại: 02563.892.552 – Bộ phận Kế toán). Địa chỉ: Số 70 đường Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản sau 02 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định biết và đăng ký./.
    (Ghi chú: Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia cần xuất trình giấy giới thiệu, CMTND./.)
    Danh sách tài sản bán đấu giá, nhấn vào đây
Văn phòng

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập