Thứ tư, 21/8/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :21/08/2019
USD = 23.120
15/08/2019 - 21/08/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.840,03 đ
JPY 217,57 đ
GBP 27.925,54 đ
CHF 23.747,95 đ
AUD 15.629,8 đ
CAD 17.452,45 đ
SEK 2.412,66 đ
NOK 2.595,1 đ
DKK 3.463,41 đ
RUB 354,26 đ
NZD 14.873,74 đ
HKD 2.947,49 đ
SGD 16.674,6 đ
THB 750,44 đ
IDR 1,62 đ
INR 324,39 đ
TWD 737,04 đ
CNY 3.295,75 đ
KHR 5,69 đ
LAK 2,67 đ
MOP 2.866,83 đ
WON 19,07 đ
Liên kết Website
Công văn số 16/KTNN-TT về việc cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản

    Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 và Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gửi danh sách bổ sung NHTM nơi KBNN mở tài khoản theo từng hệ thống ngân hàng và danh mục mã ngân hàng dùng trong thanh toán, cụ thể 3 đơn vị theo phụ lục đính kèm
Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập