Thứ bảy, 8/8/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
    Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TCHQ ngày 19/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-HQBĐ ngày 17/7/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
    Căn cứ Thông báo số 848/HQBĐ-VP ngày 20/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
    Căn cứ hồ sơ năng lực của các đơn vị đăng ký tham gia;
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
    1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ được lựa chọn:
    - Tên đơn vị: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ;
    - Đại diện: ông Đào Đức Thọ, chức vụ: Giám Đốc;
    - Địa chỉ: số 12 Hoàng Quốc Việt, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
    - Giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản số: 07/TP-ĐKHĐ ngày 28/6/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cấp.
    2. Nội dung đấu giá:
    Thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là lô Sơn vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 427/QĐ-XPVPHC ngày 18/11/2019 và số 435/QĐ-SĐXPVPHC ngày 20/11/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định, cụ thể theo phụ lục đính kèm.
    3. Giá khởi điểm của tài sản: 32.185.800 đồng (Ba mươi hai triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn tám trăm đồng)
    Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá để Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú, địa chỉ: 12 Hoàng Quốc Việt, phường
    Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được biết và liên hệ Cục Hải quan tỉnh Bình Định thương thảo, ký hợp đồng theo quy định./.

    Chi tiết thông báo kết quả, bấm vào đây
Văn phòng Cục

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập