Thứ ba, 28/3/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :24/03/2017
USD = 22.256
24/03/2017 - 29/03/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 24.042,14 đ
JPY 199,67 đ
GBP 27.782,87 đ
CHF 22.412,13 đ
AUD 17.070,28 đ
CAD 16.655,19 đ
SEK 2.528,18 đ
NOK 2.626,09 đ
DKK 3.233,84 đ
RUB 385,4 đ
NZD 15.659,44 đ
HKD 2.865,33 đ
SGD 15.904,09 đ
THB 642,04 đ
IDR 1,67 đ
INR 340,08 đ
TWD 729,97 đ
CNY 3.231,63 đ
KHR 5,64 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.784,41 đ
KRW 19,83 đ
Liên kết Website

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ 31 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH

(02/08/1985 - 02/08/2016)

    
Số lượt truy cập
Đang truy cập