Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Số CVNgày CVTrích yếu
11/2017/QH1406/20/2017Trợ giúp pháp lý năm 2017
10/2017/QH1406/20/2017Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017
101/2015/QH1311/27/2015Bộ luật Tố tụng hình sự
101/2015/QH1311/27/2015Bộ luật Tố tụng hình sự
101/2015/QH1311/27/2015Bộ luật Tố tụng hình sự
04/2014/TT-BCT01/27/2014Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
1485/QĐ-TCHQ07/27/2009V/v ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa XK-NK, chuyển cửa khẩu
04/2009/TT-BKH07/23/2009V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế NK, thuế giá trị gia tăng
18/2009/TT-BXD06/30/2009V/v hướng dẫn XK khoán sản làm vật liệu xây dựng
120/2009/TT-BTC06/16/2009Thông tư số 120/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ
85/2009/TT-BTC04/28/2009Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg
84/2009/TT-BTC04/28/2009Về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính
83/2009/TT-BTC04/28/2009Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012
13/NQ-CP04/07/2009Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giải pháp thu hút và giải quyết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.
58/2009/TT-BTC03/25/2009Thông tư số 58/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
33/2009/QĐ-TTg3/02/2009Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
128/2008/QĐ-BTC12/31/2008Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
129/2008/TT-BTC12/26/2008V/v hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành NĐ 123/2008 ngày 08/12/2008 của Chính phủ
6409/TCHQ-KTTT12/11/2008Công văn số 6409/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm kho bảo thuế.
114/2008/QĐ-BTC12/05/2008Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
12345678
Số lượt truy cập
Đang truy cập