Thứ hai, 24/4/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/04/2017
USD = 22.330
20/04/2017 - 26/04/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 23.929,18 đ
JPY 205,68 đ
GBP 28.616,8 đ
CHF 22.382,43 đ
AUD 16.801,77 đ
CAD 16.661,94 đ
SEK 2.489,74 đ
NOK 2.620,81 đ
DKK 3.217,03 đ
RUB 396,81 đ
NZD 15.714,69 đ
HKD 2.871,26 đ
SGD 15.988,83 đ
THB 650,6 đ
IDR 1,68 đ
INR 345,81 đ
TWD 734,16 đ
CNY 3.243,25 đ
KHR 5,57 đ
LAK 2,73 đ
MOP 2.790,6 đ
KRW 19,56 đ
Liên kết Website
Số CVNgày CVTrích yếu
08/2015/NĐ-Cp01/21/2015Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
01/2015/NĐ-CP01/02/2015Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
54/2014/QH1307/01/2014Luật Hải quan năm 2014
3925/BTC-TCHQ03/28/2014V/v tập kết hàng hóa xuất khẩu
87/2010/NĐ-CP10/23/2012Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
272/QĐ-BTC02/14/2012Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
01/2012/TT-BTC01/03/2012Thông tư hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm dịch
179/TT-BTC12/08/2011Thông tư hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ,thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác
2408/QĐ-TCHQ11/04/2011Quyết định ban hành quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển
2409/QĐ-TCHQ11/04/2011Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển
2344/QĐ-TCHQ10/25/2011Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
117/2011/TT-BTC08/15/2011Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
20/2011/TT-BCT05/12/2011Thông tư Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
205/2010/TT-BTC12/15/2010Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
194/2010/TT-BTC12/06/2010Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
1279/QĐ-TCHQ06/25/2009Quyết định V/v Ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu
3640/TCHQ-GSQL06/22/2009V/v sử dụng tờ khai hải quan
8908/BTC-TCHQ06/22/2009V/v Thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC
79/2009/TT-BTC05/25/2009Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2489/TCHQ-GSQL05/07/2009V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/4/2009 của Bộ Công Thương
12345
Số lượt truy cập
Đang truy cập