Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Số CVNgày CVTrích yếu
119/2017/NĐ-CP11/01/2017Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định này thay thế Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013)
67/2017/NĐ-CP05/25/2017Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
41/2017/NĐ-CP04/05/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt VPHC trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
45/2016/NĐ-CP05/26/2016Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
190/2013/TT-BTC12/12/2013Thông tư 190/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
127/2013/NĐ-CP10/15/2013Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
81/2013/NĐ-CP07/19/2013Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
91/2012/NĐ-CP11/08/2012Nghị định quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm
15/2012/QH1307/02/2012Luật Xử lý vi phạm hành chính
193/2009/TT-BTC 10/01/2009Thông tư 193/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP
193/2009/TT-BTC10/01/2009Thông tư 193/2009/TT-BTC thi hành Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
18/2009/NĐ-CP2/18/2009Nghị định số 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
97/2007/NĐ-CP06/07/2007Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
30/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH4/05/2007Thông tư liên tịch số 30/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 05/04/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới
Số lượt truy cập
Đang truy cập