Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
Số CVNgày CVTrích yếu
122/2010/NĐ-CP12/31/2010Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
119/2010/NĐ-CP12/30/2010Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
2808/QĐ-TCHQ12/31/2008v/v ban hành Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
2808/QĐ-TCHQ12/31/2008v/v ban hành quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
916/QĐ-TCHQ03/31/2008v/v ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiếm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT.
467/HQBĐ-TM05/12/2007v/v hướng dẫn thủ tục nộp đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến sở hữu trí tuệ
103/2006/NĐ-CP09/22/2006Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự và Luật SHTT về sở hữu công nghiệp
104/2006/NĐ-CP09/22/2006Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự và Luật SHTT về quyền đối với cây trồng
106/2006/NĐ-CP09/22/2006Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN
105/2006/NĐ-CP09/22/2006Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số Điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
100/2006/NĐ-CP09/21/2006Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự và Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan;
56/2006/NĐ-CP06/06/2006Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin;
154/2005/NĐ-CP12/15/2005Nghị định quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
50/2005/QH1111/29/2005Luật sở hữu trí tuệ (trích)
LuatDanSu06/14/2005Bộ luật Dân sự
58/2003/TTLT-BVHTT-BTC10/17/2003Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 của Bộ VHTT và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa XK, NK;
29/2001/QH1006/29/2001Luật sửa đổi bổ sung 1 số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 24/6/2005
HP199204/15/1992Hiến pháp 1992 (trích)
Số lượt truy cập
Đang truy cập