Thứ năm, 25/5/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2017
USD = 22.384
25/05/2017 - 31/05/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.040,98 đ
JPY 200,23 đ
GBP 29.036,52 đ
CHF 22.950,89 đ
AUD 16.707,42 đ
CAD 16.548,87 đ
SEK 2.571,31 đ
NOK 2.671,31 đ
DKK 3.364,95 đ
RUB 396,86 đ
NZD 15.695,66 đ
HKD 2.874,28 đ
SGD 16.104,76 đ
THB 649,56 đ
IDR 1,68 đ
INR 345,06 đ
TWD 741,9 đ
CNY 3.247,4 đ
KHR 5,52 đ
LAK 2,73 đ
MOP 2.794,51 đ
KRW 19,91 đ
Liên kết Website
Số lượt truy cập
Đang truy cập